Müdürün Mesajı


İstanbul Aydın Üniversitesi Türkiye Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (İAÜTAM) faaliyetlerine başladığı günden bu yana Mütevelli Heyet Başkanı Dr. Mustafa AYDIN başta olmak üzere üniversite yönetiminin desteğiyle gerçekleştirdiği birçok başarılı çalışma ile ses getirmiştir. Bu itibarla merkezimiz, ulusal ve uluslararası platformlarda çalışmalarına hız kesmeden devam etmektedir.

İAÜTAM alanına giren konularda çeşitli faaliyetlerde bulunmaktadır. Gerek üniversitenin akademik birimleri gerekse ulusal ve uluslararası alanda diğer üniversiteler, kamu ve özel sektör kurum ve kuruluşları ile ortak çalışma ve projeler yürütmektedir. Çalışma alanları olan siyaset, hukuk, ekonomi, toplum, kültür, medya, iletişim, gençlik, kadın çalışmaları gibi konularda her sene ulusal ve uluslararası nitelikte sertifikalı konferans, kongre, sempozyum, seminer, panel ve benzeri faaliyetler gerçekleştirmektedir. Merkez bu araştırma ve faaliyetlerin çıktılarını kitap, rapor, makale, sunum ve bülten gibi yayınlarla ulusal ve uluslararası kamuoyunun bilgisine sunmaktadır.

Vizyonumuz doğrultusunda gerçekleştirdiğimiz çalışmalar ile devlet protokolü, ilgili kurum ve kuruluşlar, akademisyen ve öğrencilere ulaşarak, onları faaliyetlerimiz hakkında bilgilendirmeyi, daha geniş bir kitlenin söz konusu faaliyetlere katkısını sağlamayı umuyoruz. Hem geçmiş faaliyetlerimiz hem de gelecek planlarımızı oluşturan çalışmalarımızın bilim dünyasına ve akademik camiaya fayda sağlamasını temenni ederiz.


Prof. Dr. Abdulhaluk Mehmet ÇAY

İstanbul Aydın Üniveritesi Türkiye Araştırmaları Merkezi Müdürü

güncelleme: 22.7.2017 18:26