Kadın Araştırmaları Koordinatörlüğü (KAK)

Kadın Araştırmaları Logo.jpg

İstanbul Aydın Üniversitesi Kadın Araştırmaları Koordinatörlüğü (İAÜKAK) çözülmesi gereken bir sorun olarak karşımıza çıkan “Kadın” odaklı problemlerin tespit edilerek konuyla ilgili projeler planlanması, kadınların iş hayatına ve sosyal hayata katılımına destek verici faaliyetler üretilmesi amacıyla 15 Ağustos 2011 tarih ve 2011/09 sayılı senato kararıyla Türkiye Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi bünyesinde kurularak faaliyetlerine başlamıştır.​


Kadın Araştırmaları Koordinatörlüğü (İAÜKAK) Faaliyet Alanları

- Kadınların sorunlarını tespit etmeye yönelik, sempozyum, panel, atölye çalışmaları düzenlenmek ve çıkan sonuçları raporlamak.

- Kadın ile ilgili konularda bilinçlendirici etkinlikler düzenlemek.

- Kadınların, siyasette, ülke yönetiminde, sivil toplum kuruluşlarında yer almalarını sağlayacak çalışmalar üretmek.

- Kadınları iş yaşamına yönlendirici projeler geliştirmek ve teşvik etmek.

- Basın ve sosyal medyada konuyla ilgili yansımaların gerçekleşmesini sağlamak.

güncelleme: 22.7.2017 19:23