Organizasyon Görevleri

13/07/2014 tarihli Resmi Gazete'de 29059 sayılı kararla yayınlanan ilgili yönetmelik ile belirlendiği şekildedir.​​


Müdürün Görevleri:

- Merkezi temsil etmek

- Yönetim Kuruluna ve Danışma Kuruluna başkanlık yapmak

- Araştırma projelerini düzenlemek ve Rektörün onayına sunmak

- Uygulama ve araştırma merkezleri bünyesinde, dışardan istenen her türlü proje ve danışmanlık hizmetlerini incelemek üzere Rektör ve Mütevelli heyetinin onayına sunmak ve onayından sonra uygulamaya koymak

- Proje veya danışmanlık hizmetlerine ilişkin esaslara göre uygulama yapılmasını sağlamak

- Merkezin her yıl özel bütçe dönemine ait faaliyet plan ve programı ile tahmini bütçesini hazırlayıp Yönetim Kuruluna ve Yönetim Kurulu tarafından kabul edilen şeklini Rektörün onayına sunmak


Yönetim Kurulunun Görevleri:

- Müdür tarafından hazırlanan, merkezin her yılın özel bütçe dönemine ait yıllık faaliyet plan ve programı ile tahmini bütçesini karara bağlamak

- Yıl içinde faailyet, plan, program ve bütçesinde önemli değişiklik yapılması gerektiğinde Müdür tarafından yapılan önerileri karara bağlamak

- Yıl içinde Merkezin faaliyetleri ile ilgili gelişmeleri değerlendirerek verimlilik düzeyini artıracak önerilerde bulunmak

- Merkez bünyesinde yer alacak ilmi kurallar, çalışma grupları ve birimler oluşturmak, bunların çalışma usullerini belirlemek ve aralarında gerekli koordinasyonun sağlanması konusunda kararlar almak

- Müdür tarafından hazırlanan, Merkezin her yılın özel bütçe dönemine ait yıl sonu faaliyet raporunu karara bağlamak


Danışma Kurulunun Görevleri:

- Merkez tarafından yürütülen çalışmaların etkinliğinin ve verimliliğinin arttırılması için yaptıkları değerlendirmeleri Müdüre aktarmak

- Merkezin amaçları çerçevesinde görüş ve önerilerini Müdüre sunmakgüncelleme: 6.12.2017 12:14