Hesaplama Alt Yapısı

Tier-3g

IAUYGAR, 2019 yılı içinde üniversitemiz bilgisayar altyapısı temelinde deneysel veri analizi ve hesaplama gerçekleştirebilecek bir sistemin çalışmalarına üyesi olduğu ATLAS ve CMS gibi kollaborasyonlarla birlikte gerçekleştirme fırsatını bulmuştur. CERN’de yürütülmekte olan deneylerden ATLAS 2004 yılında hesaplama ve veri akış altyapısını inşa etmeye başlamıştı. Buna göre Tier-0 merkezinde (deney merkezi) alınan ham verinin hiyerarşik yapıdaki Tier-1 ve Tier- 2 merkezleri (dünyadaki belli başlı enstitüler) arasında internet üzerinden paylaştırılarak dağıtık veriye dönüştürülmesi, CERN analiz tesisinde işlenmesi ve araştırmacıların veri yönetimi ile tekrar-işlemleme aşamalarında etkin rol alması öngörülmüştü. Bu amaçla geliştirilen Büyük Hadron Çarpıştırıcısı (LHC) veri ağı (WLCG), aynı dönemde kurularak deney-dışı (offline) yapılan ilk testleri ve başlangıç verisi işlemlemeyi başarı ile tamamlamıştır. Diğer taraftan, belli başlı enstitüler ham verinin depolanması, çeşitli algoritmalarla ayrıştırılması ve dağıtılması gibi merkezi işlemleri gerçekleştiren bir ağın araştırmacıların son verinin analizi için gereksinimleri karşılayamayacağını öngördüler. Bu dönemde, araştırmacılara yönelik kurulan, merkezi olmayan ve tamamen kurulduğu enstitünün kontrolünde yer alan Tier-3g merkezleri geliştirilmiştir. Bu merkezler WLCG’nin bir parçası olup son deney verisini depolayabilmekte ve enstitülerin öncelikleri doğrultusunda analizleri gerçekleştirebilmektedirler. Enstitüler, açık kaynak kodlu geliştirilen ve çok çekirdekli sunucuların üzerinde efektif çalışabilen analiz yazılımlarını Tier-3g üzerinde geliştirmekte ve kullanmaktadır. İstanbul Aydın Üniversitesi’nde geliştirilecek Tier-3g merkezi çalışmaları 2023 yılına kadar çalışmaya devam etmesi beklenen Büyük Hadron Çarpıştırıcısı verileri için yüksek luminosity fazında yapılacak analizlerde önem kazanacaktır. Bu çalışmalarda, son deney verisi formatına uygun (D3PD, xAOD) dengeli olarak çok çekirdekli işlemcilerde analiz edilebilecektir. 


Screen Shot 2019-05-03 at 10.53.48.png               Screen Shot 2019-05-03 at 10.54.11.png

                          Sunucu Odası                                                                                            Tier3g Network Şeması

güncelleme: 3.5.2019 14:01