Misyon

İleri Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi misyonu, disiplinler arası ve bilimsel niteliği yüksek alanlarda, bilim ve teknolojideki ileri ve güncel gelişmeleri incelemek, uluslararası bilimsel işbirliği çerçevesinde bilimsel araştırmalar yapmak, araştırmaların verimliliğini ve niteliğini arttırmak, ilgili alanlarda faaliyet gösteren yurt içi ve yurt dışı uygulama/araştırma merkezleri ile işbirliği yapmak ve ilgili alanlarda lisans üstü programlarının geliştirilmesine katkıda bulunarak, etik ilkelerden ve bilimsellikten uzaklaşmayan bireylerle toplumun bilime ve teknolojiye olan ilgisini tesis edebilmektir.​​

güncelleme: 6.12.2017 11:36