YÖNETİM KURULU

Merkez Müdürü

Dr. Öğr. Üyesi Yılmaz SOYSAL (Merkez Müdürü)

Merkez Araştırmacıları

Arş. Gör. Zeynep TÜRK

Arş. Gör. Mehmet Arif BOZAN

Merkez Yönetim Kurulu

Prof. Dr. Hamide ERTEPINAR

Prof. Dr. Elif Yeşim ÜSTÜN

Doç. Dr. Somayyeh RADMARD

Doç. Dr. Devrim AKGÜNDÜZ

Dr. Öğr. Üyesi Ali Yiğit KUTLUCA

Dr. Öğr. Üyesi Ayşegül KINIK TOPALSAN

Dr. Öğr. Üyesi Gül GÜLER


güncelleme: 18.9.2020 13:10

EUA Kurumsal Öz değerlendirme Programı İzleme Raporu