Danışma Kurulu

Prof. Dr. Yadigar İZMİRLİ

Prof. Dr. Hasan SAYGIN

Prof. Dr. İbrahim Hakkı AYDIN

Prof. Dr. Zafer ASLAN

Prof. Dr. Ayhan YILMAZ (Hacettepe Üniversitesi)

Prof. Dr. Özgül YILMAZ (ODTÜ)

Prof. Dr. Cemil ÖZTÜRK (Marmara Üniversitesi)

Prof. Dr. Nükhet ÇIKRIKÇI

güncelleme: 17.7.2020 14:22

EUA Kurumsal Öz değerlendirme Programı İzleme Raporu