Bir Sosyal Uzlaşı Aracı Olarak Halkla İlişkiler ve Toplumsal Etik Çalıştayı

2 Mayıs 2019

_30A9809.JPG

_30A9827.JPG_30A0112.JPG


                 İAÜ İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü İle İAÜ Toplumsal Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi TARMER ortaklığı ile düzenlenen "Bir Sosyal Uzlaşı Aracı Olarak Halkla İlişkiler ve Toplumsal Etik" başlıklı çalıştay, 2 Mayıs 2019 Perşembe günü, İstanbul Aydın Üniversitesi - Halit Aydın Kampüsü Florya Merkez Yerleşkesi - Aydın Düşünce Platformu Toplantı Salonu'nda akademi ve sektör temsilcilerinden oluşan geniş bir uzman kadrosu ile gerçekleştirildi...


 IAU Halkla İlişkiler Toplumsal Etik Çalıştayı 2019-01 (1).jpg


PAYDAŞLAR

İAÜ İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü

İAÜ Toplumsal Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi - TARMER


image_98fdec5d-37e9-46b6-81e1-f8d57df6086b20190502_220845.jpg

_30A0113.JPG_30A9841.JPG


          Kuruluşlar ile hedef kitleleri arasındaki iletişim süreçlerinin yönetilebilmesi ve sürdürülebilmesinde temel aktörlerden biri olan halkla ilişkiler disiplini; günümüzde hem mevcut sosyal algının şekillenmesinde, hem de kurumsal ilişkilerin oluşumunda bir yönetim görevi olarak belirleyici rol üstlenmektedir. Ne var ki bu belirleyici rol, gerek halkla ilişkiler disiplininin uygulama eksikliklerinden gerekse toplumsal etik çerçevesindeki hatalı bakış açılarından kaynaklanan çeşitli sebeplerle yeterince yetkin bir biçimde kullanılamamaktadır. 


                  İAÜ İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü ile İAÜ Toplumsal Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi TARMER tarafından bu nedenle "Bir Sosyal Uzlaşı Aracı Olarak Halkla İlişkiler ve Toplumsal Etik" başlıklı bir çalıştay organize edilmesi düşünülmüş ve halkla ilişkilerin gerek 'sosyal uzlaşı' gerekse 'toplumsal etik' gibi ana zeminlerle olan yakın ilişkisinin irdelenmesi amaçlanmıştır…


_30A0151.JPG_30A0125.JPG

_30A0111.JPG_30A9846.JPG

 

Genel Program Akışı


10.30-11.00  (Açılış Sunumu)

11.00-13.00  (Birinci Oturum)

13.00-14.00  (Öğle Yemeği)

14.00-16.00  (İkinci Oturum)


_30A9887.JPG

_30A9810.JPG_30A0128.JPG

_30A0067.JPG


Açılış Konuşmaları:


Prof. Dr. Hülya YENĞİN

İAÜ İletişim Fakültesi Dekanı


Ali SAYDAM

İletişim Profesyoneli - Bahçeşehir Ünv. Öğr. Gör.

İAÜ TARMER Dâimî Danışma Kurulu ÜyesiBİRİNCİ OTURUM

(11.00 - 13.00)

"Bir Sosyal Uzlaşı Aracı Olarak Halkla İlişkiler"

 

Ana Konuşmacılar:


Prof. Dr. Ayla OKAY

İstanbul Ünv. İletişim Fak. Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bl. Öğr. Üyesi


İpek ÖZGÜDEN ÖZEN

TÜHİD Yönetim Kurulu Üyesi / On İletişim Kurucu Ortağı

 

·         Kamu Yararının Gözetilmesinde Halkla İlişkilerin Önemi

·         Sürdürülebilir İletişimin Sosyal Yaşamımızdaki Yeri

·         Sosyal Uzlaşının Tesisinde Halkla İlişkilerin Stratejist Rolü

·         Sosyal Sorumluluk Bilinci ve Kurumsal Vatandaşlık

·         Sosyal Uzlaşı Sürecinde Kamusal Katılım (Public Engagement) ve Yönetişim


İKİNCİ OTURUM

(14.00 - 16.00)

"Halkla İlişkiler ve Toplumsal Etik"

 

Ana Konuşmacılar:

 

Prof. Dr. Ebru ÖZGEN

Marmara Ünv. İletişim Fak. Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bl. Öğr. Üyesi


Erhan Serhat ÖZKÜTÜKÇÜ

İDA Etik Kurulu Üyesi - Denove Halkla İlişkiler Kurucu Ortağı


·         Halkla İlişkiler Mesleğinin Sosyal Saygınlığı ve Toplumsal Etik

·         Halkla İlişkilerde Kurum ve Toplum Çıkarları İkilemi

·         Halkla İlişkiler ve Medya İlişkisinin Etik Boyutu

·         Halkla İlişkilerde Toplumsal Etik Anlayışının Yerleşmesi ve Meslekî Örgütlerin Bu Süreçteki İşlevleri


_30A9893.JPG_30A0085.JPG

_30A9810.JPG

_30A0157.JPG_30A0023.JPG


ÇALIŞTAYIN SONUÇ BİLDİRİSİNİ OKUMAK İÇİN TIKLAYINIZ..!

Çalıştayın Sonuç Bildirisi -- PDF.pdfSOSYAL MEDYA PAYLAŞIMLARI


Paylaşım 1

Paylaşım 2

Paylaşım 3

Paylaşım 4

Paylaşım 5

Paylaşım 6

Paylaşım 7

Paylaşım 8

Paylaşım 9

Paylaşım 10

Paylaşım 11

Paylaşım 12

Paylaşım 13

Paylaşım 14

Paylaşım 15

Paylaşım 16

Paylaşım 17

Paylaşım 18


güncelleme: 5.7.2019 12:38