Çocuk İstismarı ve Toplumsal Farkındalık Çalıştayı

23 Ocak 2019


 AFİŞ.jpg


          'Çocuk istismarı' konusu, son yıllarda yaşanan ve toplumumuzu derinden etkileyen acı olaylar sebebiyle ülkemizin önemli meselelerinden biri haline gelmiştir. Dünya Sağlık Örgütü (WHO) çocuk istismarını, 'çocuğun sağlığını, fiziksel gelişimini olumsuz yönde etkileyen; bir yetişkin, toplum veya ülkesi tarafından bilerek ya da bilmeyerek yapılan davranışlar' şeklinde tanımlamaktadır. Örgütün verilerine göre dünyada 1-14 yaş grubundaki 40 milyon çocuk, istismar veya ihmale uğramakta; desteğe ihtiyaç duymaktadır. Toplumsal açıdan onulması güç yaralar açan 'çocuk istismarı' sorunsalı; çocukların ve ebeveynlerin ruh sağlığını olumsuz yönde etkilemekte, aynı yaşam ortamını paylaşan bireyleri birbirlerinden endişe eder hâle getirmektedir. Dolayısıyla da bu negatif durum, sağlıklı bir sosyal hayata engel teşkil etmektedir.


 2.JPG3.JPG

OGUZ9842.JPGOGUZ9755.JPG


          Ülkemizde ve dünyada hassas bir konu olan çocuk istismarı; şüphesiz ki toplumsal bilinç düzeyi ve eğitim seviyesi ile yakından ilişkilidir ve 'ihmal', 'duygusal istismar', 'fiziksel istismar', 'cinsel istismar' olmak üzere dört ayrı kategoride değerlendirilmektedir. Son zamanlarda basına yansıyan kayıp, şiddet, tecavüz ve cinayet haberleri; savunma yetisini elde edememiş çocukların korunmaya muhtaç durumda oldukları gerçeğini yeniden gündeme taşımıştır. Bu doğrultuda, korunmaya muhtaç çocukları kapsayan yürürlükteki sözleşmelerin ve kanunların da 'uygulanabilirlik düzeyi' açısından irdelenmesi gerekmektedir.  

 

          Türkiye'nin 1995 yılında uygulamaya aldığı Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi'nin 19-32-34-35-37 ve 38 no'lu maddeleri; taraf devletlerin, çocukların yakınları tarafından her türlü istismar ve kötü muameleye karşı korunması için yasal, idârî, toplumsal ve eğitsel bütün önlemleri alması gerektiğini ifade etmektedir. Bu önlemler hem istismara karşı alınacak tedbirleri, hem de istismar sonrası yerine getirilmesi gereken adlî ve sosyal usûlleri içermektedir. 2005'te kabul edilen 5395 Sayılı Çocuk Koruma Kanunu'nun 6. maddesi ile 5237 no'lu Türk Ceza Kanunu'nun, sağlık mesleği mensuplarının suçu bildirim yükümlülüğünü içeren 278. ve 280. maddeleri de yine çocuk istismarı ile ilgili hukuki yaptırımları kapsamaktadır. Tüm bu hukuksal altyapıya rağmen yaşanmaya devam eden çocuk istismarı olgusu, şüphesiz ki toplumsal yaşamımızı doğrudan etkilemekte ve konuyla ilgili uzmanları da önleyici tedbirleri irdelemeye sevk etmektedir.


4.JPGOGUZ9986.JPG

1.JPGOGUZ9870.JPG


          İstanbul Aydın Üniversitesi Toplumsal Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi (İAÜ TARMER) olarak bu çerçevede 'Çocuk İstismarı ve Toplumsal Farkındalık' başlıklı bir çalıştayın organize edilmiş; çocuk istismarlarının önlenmesi adına gerekli olan bireysel, kurumsal ve toplumsal yükümlülükler güncel bir bakış açısıyla değerlendirilmiştir...


Açılış Sunumu: Prof. Dr. Bahar GÖKLER

Çocuk İstismarını ve İhmalini Önleme Derneği Başkanı

 

Moderatör: Dr. Necdet SUBAŞI

MEB Bakan Danışmanı - Sosyolog

İAÜ TARMER Dâimî Danışma Kurulu ÜyesiÇALIŞTAYIN BASIN HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ..!BİRİNCİ OTURUM 

(10.30 - 13.00)


ÇOCUK İSTİSMARININ 

BİREYSEL VE TOPLUMSAL BOYUTU • * Çocuk İstismarının Türleri 
     (İhmal, Duygusal İstismar, Fiziksel İstismar, Cinsel İstismar)

 • * Ebeveynlerin Çocuk İstismarı Konusundaki Farkındalık Düzeyleri

 • * Ebeveynlerin Çocuklarını Olası İstismarlara Karşı Bilinçlendirmesi

 • * İstismara Maruz Kalmış Çocukların Yaşadığı Travmalar ve Gelecek Psikolojileri

 • * Çocuk İstismarında Cinsiyet Faktörü

 • * Gizlenen Çocuk İstismarları ve Suskunluk PsikolojisiİKİNCİ OTURUM 

(14.00 - 17.30)


ÇOCUK İSTİSMARINI ÖNLEMEDE 

MULTİDİSİPLİNER BAKIŞIN ÖNEMİ* Çocuk İstismarını Önlemede Hukuksal Boyut


 * Çocuk İstismarının Yazılı ve Görsel Medyadaki Sunumu


 • * Çocuk İstismarının Önlenmesinde Medyanın Rolü

 •  * Şiddet İçerikli TV Dizilerinin Fiziksel İstismara Zemin Hazırlaması

 • * Sahte Sosyal Medya Hesaplarının Çocuk İstismarına Etkisi

 • * Çocukların İstismara Karşı Eğitim Kurumları Üzerinden Bilgilendirilmesi

 • * Çocuk İstismarından Korunmada Multidisipliner Çalışmanın Önemi ve Yöntemi


BİRİNCİ OTURUMUN VİDEO KAYDINI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ..!


İKİNCİ OTURUMUN VİDEO KAYDINI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ..!


Çalıştay Katılımcıları:


Prof. Dr. Bahar GÖKLER – Açılış Konuşmacısı

Çocuk İstismarını ve İhmalini Önleme Derneği Başkanı,

TED Üniversitesi, Psikoloji Bölümü Öğretim Üyesi

 

 Dr. Necdet SUBAŞI - Moderatör

Sosyolog, MEB Başdanışmanı, 

TARMER Daimi Danışma Kurulu Üyesi)

 
Prof. Dr. Orhan DERMAN

Hacettepe Üniversitesi, 

Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi

 

Prof. Dr. Tolga DAĞLI

Marmara Üniversitesi, Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı Başkanı, 

Çocuk Koruma Merkezlerini Destekleme Derneği Başkanı, 

Marmara Üniversitesi Çocuk Koruma Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü

 

Prof. Dr. Nilgün SARP

İstanbul Bilgi Üniversitesi, 

Sağlık Bilimleri Fakültesi, Çocuk Gelişimi Bölümü, Bölüm Başkanı Vekili

 

Prof. Dr. Mahmut ARSLAN

İstanbul Aydın Üniversitesi, Sosyoloji Bölüm Başkanı, 

TARMER Yönetim Kurulu Üyesi

 

Prof. Dr. Cebrail KISA

İstanbul Aydın Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi,

TARMER Yönetim Kurulu Üyesi

 

Prof. Dr. Aliye MAVİLİ AKTAŞ

Sosyal Hizmetler Uzmanı, Biruni Üniversitesi, 

Sağlık Bilimleri Fakültesi Sosyal Hizmet Bölümü Öğretim Üyesi, 

TARMER Daimi Danışma Kurulu Üyesi

 

Prof. Dr. Ömer ÖZYILMAZ

İstanbul Aydın Üniversitesi, 

Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü Öğretim Üyesi

 

Doç. Dr. Raziye Bilge UZUN

Bahçeşehir Üniversitesi, 

Eğitim Bilimleri Fakültesi Psikolojik Danışma ve Rehberlik Anabilim Dalı Öğretim Üyesi

 

Doç. Dr. Serra MÜDERRİSOĞLU

Boğaziçi Üniversitesi, 

Fen-Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü Öğretim Üyesi


 Doç. Dr. Ali Murat KIRIK

Marmara Üniversitesi, İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi, 

TARMER Daimi Danışma Kurulu Üyesi

 

Dr. Öğr. Üyesi Hidayet TUKSAL

Kırıkkale Üniversitesi, İslami İlimler Fakültesi, 

Din Sosyolojisi Bölümü Öğretim Üyesi

 

Dr. Öğr. Üyesi Fevziye DOLUNAY

Cumhuriyet Üniversitesi, 

Psikolojik Danışma ve Rehberlik Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi

 

Dr. Abdulhakim BEKİ

Üsküdar Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, 

Sosyal Hizmet Bölümü Öğretim Üyesi

 

Dr. Öğr. Üyesi Ömer AKGÜL

Üsküdar Üniversitesi, Psikoloji Bölümü Öğretim Üyesi, 

Ruh Sağlığı Derneği Genel Başkanı

 

Dr. Öğr. Üyesi Didem YÜCEL

Biruni Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi

 

Dr. Öğr. Üyesi Nurten ELKİN

İstanbul Gelişim Üniversitesi, 

Sağlık Bilimleri Yüksekokulu Çocuk Gelişimi Bl. Başkanı

 

Dr. Öğr. Üyesi Püren AKÇAY

İstanbul Aydın Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi

 

Dr. Öğr. Üyesi Burcu GÜDÜCÜ

İstanbul Aydın Üniversitesi, Sosyoloji Bölümü Öğretim Üyesi

Dr. Öğr. Üyesi Şahide Güliz KOLBURAN

İstanbul Aydın Üniversitesi, Çocuk Gelişimi Bölümü Öğretim Üyesi

Dr. Öğr. Üyesi Şevket AYAZ

İstanbul Aydın Üniversitesi, Ulusal Güvenlik ve Strateji USAM Müdürü, 

İstanbul Aydın Üniversitesi İşletme Yönetimi Bölümü Öğretim Üyesi

 

Dr. Bilal EREN

Dijital Medya Uzmanı, Dijital Hayat Akademisi Kurucusu

 

Burcu BAŞ

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı İstanbul İl Müdürlüğü, Psikolog

Öznur SARIAHMETOĞLU

İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü, Çocuk İzlem Merkezi


Gözde UYANIK

İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü, Çocuk İzlem Merkezi


Erol ERDOĞAN

Sosyolog, TARMER Daimi Danışma Kurulu Üyesi

 

Solmaz HAVUZ

Nirengi Derneği Başkanı

 

Av. Ayşenur DEMİRKALE

İstanbul Barosu, Çocuk Hakları Merkezi Başkan Yardımcısı

 

Özgür KARLITEPE

İstanbul Siber Suçlar Şube Müdürü

 

İsmet KAHİYE
İstanbul Siber Suçlar Şube Müdürlüğü, Adlî Bilişim Uzmanı

 

Özgür BAYRAM

İstanbul Siber Suçlar Şube Müdürlüğü, Çevrimiçi Çocuk Suçları Uzmanı

 

Av. Süreyya KARDELEN YARLI

DUCODER -Dünya Çocukları Derneği

 

Ceyda DEDEOĞLU

YDY Danışmanlık Direktörü, Psikoterapist

 

Yasemin EYİGÜN KANTÜRK

Uzman Psikolog

 

Çiğdem ÖZYURT

Uzman Psikolog

 

Av. Fırat ÇİÇEK

İstanbul Barosu, Çocuk Hakları Merkezi Genel Sekreteri

 

Berra BAŞ

Uzman Klinik Psikolog

 

Fatih KILIÇARSLAN

Aile Danışmanı, Sosyal Hizmet Uzmanı, 

İstanbul Aile Araştırmaları Eğitimi ve Danışmanlığı Derneği Başkanı


Burcu ÇOLAK

Mor Çatı Kadın Sığınağı Vakfı, Uzman


Av. Ezgi KOÇ

İstanbul Barosu


Av. Burcu UÇURAN

İstanbul Barosu


Meltem KAPLAN

Bahçeşehir Üniversitesi, Psikolojik Danışma ve Rehberlik Bl.


OGUZ0234.JPG

20190123_141040.jpg

OGUZ9790.JPG


      ETKİNLİK BROŞÜRÜ

      TARMER - Çocuk İstismarı ve Toplumsal Farkındalık Çalıştayı - BROŞÜR - 23 Ocak 2019.pdfSOSYAL MEDYA PAYLAŞIMLARI


güncelleme: 12.11.2019 11:50