Sınav Yönergesi

​Kimlik kontrolleri ve salona yerleştirme işlemlerinin zamanında yapılabilmesi için adayların sınavın başlamasından yarım saat önce sınava girecekleri salonun kapısında hazır bulunmaları zorunludur. Adayların oturacakları yerleri saptamak, gerekirse sınav sırasında bir adayın yerini değiştirmek yetkisi Sınav Yapıcılara aittir. Salona önceden gönderilmiş olan Aday Yoklama Formu ile adayların tek tek yoklaması yapılacak ve Sınav Yapıcı sınavda uyulacak kuralları adaylara hatırlatacaktır.
Teorik sınavlar elektronik ortamda her adaya verilen bilgisayar üzerinden veya soru kitapçıkları üzerinden gerçekleştirilebilir. Soruların cevapları bilgisayar üzerinden düzenlenen sınavlarda elektronik ortamda veya cevap anahtarlara aday tarafından değerlendirilir. Teorik sınav için her adayın kullanacağı bilgisayarda adayların sorulara ulaşmaları ve cevaplamayabilmeleri için gerekli açıklamalar Sınav Yapıcılar tarafından yapılacaktır. Sorular dağıtıldıktan sonra gelen adaylar sınava alınmayacaklardır. Cevaplama işlemini erken tamamlamış olsalar bile, adaylar sınavın ilk 30 dakikası içinde sınav salonundan dışarı çıkarılmayacaktır. Sınav süresinin ilk 30 dakikası tamamlanmadan önce ve son 15 dakikası içinde sınava devam etmek istemeyen aday dışarı çıkarılmaz. Başlama saatinden sonra sınava gecikmeli gelen adaylar eğer herhangi bir aday dışarı çıkmadıysa ilk 1 saat içerisinde katılabilir. Her hangi bir adayın sınavı terk etmesi sonrasında geç gelen aday sınav salonuna alınmaz.
Ayrıca sınav süresince adayların tuvalet vb. ihtiyaçlarını gidermek için sınav salonundan çıkmaları kesinlikle yasaktır. Sınav salonundan her ne sebeple olursa olsun dışarı çıkan bir aday tekrar sınav salonuna alınmayacaktır.
Adayların sınava, çağrı cihazı, cep telefonu, telsiz, radyo vb. haberleşme araçlarıyla,cep bilgisayarı, saat fonksiyonu dışında fonksiyonu bulunan saat vb. her türlü bilgisayar özelliği bulunan cihazlarla,silah vb. teçhizatla girmeleri ve sınav süresince adayların, birbirleriyle konuşmaları, kopya çekmeleri veya çekilmesine yardımcı olmaları, salondaki görevlilere soru sormaları, birbirlerinden kalem, silgi vb. şeyler alıp vermeleri, sınav salonunda sigara, pipo, puro vb. içmeleri, sözlük, sözlük görevi yapan yardımcı araçlar kullanmaları, başkalarını rahatsız edecek şekilde birşeyler yiyip içmeleri, sınav düzenini bozacak davranışlarda bulunmalar sınav kurallarına aykırıdır.
Adayların testlere verdikleri cevaplar bilgi işlem yöntemleriyle incelenmektedir. Bu incelemelerden elde edilen bulgular, İAÜMSM tarafından değerlendirilecek, ikili veya toplu kopya çekildiği sonucuna varılan salonlarda, kopya eylemine karıştığı belirlenen adayların teste verdikleri cevaplar geçersiz sayılacaktır. Bu nedenle sınav salonunda kopya çekme veya diğer adaylardan yararlanma girişimlerinde bulunulmaması, cevap kâğıtlarının/bilgisayar ekranlarının sınav süresince diğer adaylar tarafından görülmeyecek şekilde kullanılmasına dikkat edilmesi gerekir.
Sınav kurallarına uymak adayın temel görevidir. Kurallara aykırı davranışta bulunan adayların sınava devam etmelerine izin verilmeyecektir. Ancak, sınav görevlileri diğer adayların dikkatini dağıtmamak, zaman kaybetmelerine yol açmamak açısından gerekli görürlerse kural dışı davranışlarda bulunanlara uyarıda bulunabilirler. Hangi yol seçilirse seçilsin, bu adayların kimlikleri, kusurları sınav tutanağına açıkça yazılacak ve sınavlarının geçersiz sayılacağı sınav tutanağında belirtilecektir.
Teorik sınavlarda kullanmaları durumunda adayların sınavda kullanacakları kalem, silgi gibi malzemeler İAÜMSM tarafından adaylara verilecektir. Masalarının üzerinde hiçbir doküman, kitap, dosya, not defteri vs yardımcı materyal bırakmamaları gerekmektedir.
Sınavlar sınav görevlilerinin "Sınav Başladı" komutuyla başlar.
Silinmiş ve uygunsuz işaretlemeler yanlış sayılmaktadır. Her soru için yalnız 1 tane doğru cevap işaretlenmelidir. Birden fazla işaretleme olan sorular yanlış sayılmaktadır.
Şantiye ortamında gerçekleştirilen sınavlarda adayların ve sınavda görev alan personelin gereken yerlerde KKD "Kişisel Koruyucu Donanım" kullanmaları zorunludur. KKD'ler İAÜMSM tarafından sağlanır. Sınav sonrasında adaylar kendilerine teslim edilen ekipmanları Sınav Yapıcılara teslim etmek zorundadır

güncelleme: 1.11.2018 10:53