Yayınlar

BÜLTENLER


EPPAM BÜLTENİ 12-ARALIK 2017.pdf

EPPAM BÜLTENİ-KASIM 2017.pdf

EPPAM BÜLTENİ-EKİM 2017.pdf

EPPAM BÜLTENİ-EYLÜL 2017.pdf

EPPAM BÜLTENİ-AĞUSTOS 2017.pdf

EPPAM BÜLTENİ-TEMMUZ 2017.pdf

EPPAM BÜLTENİ-HAZİRAN 2017.pdf

EPPAM BÜLTENİ-MAYIS 2017.pdf

EPPAM BÜLTENİ-NİSAN 2017.pdf

EPPAM BÜLTENİ-MART 2017.pdf

EPPAM BÜLTENİ-ŞUBAT 2017.pdf

EPPAM BÜLTENİ-OCAK 2017.pdf


KİTAPLAR/KİTAP BÖLÜMLERİ


ULUSLARARASI

- F. Katman. Great Transformation in Eurasia, Cambridge Scholars Publishing, 2017, UK.

- F. Katman (Ed.). “Environmental Security” in The Palgrave Encyclopedia of Global Security Studies, S. N. Romaniuk et al, May 2018, Palgrave, UK (Yayın Aşamasında).

- F. Katman. "Economic Security" in The Palgrave Encyclopedia of Global Security Studies, S. N. Romaniuk et al, May 2018, Palgrave, UK (Yayın Aşamasında).

- F. Katman. "Energy Terrorism" in The Palgrave Encyclopedia of Global Security Studies, S. N. Romaniuk et al, May 2018, Palgrave, UK (Yayın Aşamasında).

- F. Katman. "Humanitarian Security" in The Palgrave Encyclopedia of Global Security Studies, S. N. Romaniuk et al, May 2018, Palgrave, UK (Yayın Aşamasında).

- F. Katman. "Security Concept" in The Palgrave Encyclopedia of Global Security Studies, S. N. Romaniuk et al, May 2018, Palgrave, UK (Yayın Aşamasında).

- F. Katman. "Traditional Security" in The Palgrave Encyclopedia of Global Security Studies, S. N. Romaniuk et al, May 2018, Palgrave, UK (Yayın Aşamasında).

- F. Katman. "United Nations Security Council" in The Palgrave Encyclopedia of Global Security Studies, S. N. Romaniuk et al, May 2018, Palgrave, UK (Yayın Aşamasında).

F. Katman. "Ecoterrorism" in The Palgrave Encyclopedia of Global Security Studies, S. N. Romaniuk et al, May 2018, Palgrave, UK (Yayın Aşamasında).

F. Katman. "Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC)" in The Palgrave Encyclopedia of Global Security Studies, S. N. Romaniuk et al, May 2018, Palgrave, UK (Yayın Aşamasında).

- F. Katman. "Kyoto Protocol" in The Palgrave Encyclopedia of Global Security Studies, S. N. Romaniuk et al, May 2018, Palgrave, UK (Yayın Aşamasında).

- Colombo, E. and F. Katman. "Environmental Justice" in The Palgrave Encyclopedia of Global Security Studies, S. N. Romaniuk et al, May 2018, Palgrave, UK (Yayın Aşamasında).

- F. Katman. "The Kurds", in Middle East Politics: Domestic, Regional and International Perspectives, R. Mason (Ed.), Manchester University Press, 2018, UK (Yayın Aşamasında).

- F. Katman and D. Mohamud. "Kurds of Syria: Sudden Discovery" in R. Hinnebusch (Ed.), Syria: Moving Beyond the Stalemate, Routledge, 2018, United Kingdom (Yayın Aşamasında).

- F. Katman and D. Mohamud. Research Methodology of Master's Thesis on Syrian Kurds, Sage Publications, 2018, United Kingdom (Yayın Aşamasında).

- F. Katman. Turkish Stream: A Contribution to Energy Security in The Black Sea, LAP Publishing, 2018, Germany (Yayın Aşamasında).

- F. Katman. Kurds in the Middle East, Lexington Books, Rowman&Littlefield, 2018, USA (Yayın Aşamasında).

-F. Katman. "5. ON SECURITY: Security in the Age of Ambiguity" in Global Challenges to the Transatlantic World, C. Crespo et al (Eds.), Biblioteca Benjamin Franklin, Universidad de Alcala, Instituto Franklin, Spain, 2015.

-F. Katman (Ed.). Global Climate Change, Environment and Energy-Global Challenges to Global Stability, Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing, 2014ISBN (10): 1-4438-6693-8, ISBN (13): 978-1-4438-6693-4.

http://www.cambridgescholars.com/global-climate-change-environment-and-energy 

-F. Katman. "Introduction: Global Climate Change, Environment and Energy: Global Challenges&Opportunities to Global Stability" in Global Climate Change, Environment and Energy-Global Challenges to Global Stability, F. Katman (Ed.), Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing, 2014, pp. xv-xxiii, ISBN (10): 1-4438-6693-8, ISBN (13): 978-1-4438-6693-4.

-F. Katman. "Analysis of Global Climate Change Impacts on Security" in Global Climate Change, Environment and Energy-Global Challenges to Global Stability, F. Katman (Ed.), Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing, 2014, pp. 1-19, ISBN (10): 1-4438-6693-8, ISBN (13): 978-1-4438-6693-4.

-F. Katman. "Conclusion: Global Climate Change, Environment and Energy: Global Challenges&Opportunities to Global Stability" in Global Climate Change, Environment and Energy-Global Challenges to Global Stability, F. Katman (Ed.), Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing, 2014, pp. 229-236, ISBN (10): 1-4438-6693-8, ISBN (13): 978-1-4438-6693-4.

-H. Saygin, F. Katman. "Turkey in International Energy Policies" in Turkey's Rise: Implications for Its Neighbours and the World, Z. B. Dalaman (Ed.), Istanbul: Istanbul Aydin University&Johns Hopkins University, 2013, pp. 35-51, ISBN: 978-605-4303-29-8.

​​-H. SAYGIN and F. CETIN, "Recent Developments in Renewable Energy Policies of Turkey" in Renewable Energy - Trends and Applications, M. NAYERIPOUR and M. KHESTI, InTech - Open Access Publisher, ISBN 978-953-307-939-4, December 2011, Crotia. Online okumak için:

http://www.intechopen.com/books/show/title/renewable-energy-trends-and-applications

-H. SAYGIN and Murat ÇİMEN, Turkish Economic Policies and External Dependency, Cambridge Scholars Publishing, 2013.

-H. SAYGIN and et al., Impact of Soil Conservation Measures on Erosion Control and Soil Quality, International Atomic Agency, 2011.


ULUSAL

-T. Altunok, F. Katman. "Bölüm 3-Siber Tehdit Altyapısı ve Araçları", s. 55-84, H. Çakmak ve T. Altunok (Ed.), Suç, Savaş ve Terörizm Üçgeninde Siber Dünya, Ankara: Barış Platin Yayınları, 2009, ISBN: 9789944137348, s. 236.

- H. Çakmak, F. Katman. "Bölüm 7-Siber Tehditlerin Uluslararası Hukuk ve İç Hukuktaki Yeri", s. 163-208, H. Çakmak T. Altunok (Ed.), Suç, Savaş ve Terörizm Üçgeninde Siber Dünya, Ankara: Barış Platin Yayınları, 2009, ISBN: 9789944137348, s. 236.

- F. Katman, E. E. Cesur (Çev.) Bodrunova, S. S. "Medya Siyasetinin Öncüsü Olarak Siyasal Pazarlama: Binyılın Dönümünde İngiliz Siyasal Gazeteciliğinin Bunalımı", Uslu, Z. K. ve C. Bilgili, Bilinç Endüstrisinin İktidar ve Siyaset Pratikleri, İstanbul: Beta Publications, 2009, İstanbul, ISBN: 978603770428, s. 325.


MAKALELER


ULUSLARARASI

Katman, F. and Z. S. Toptas, “Nationalism and Ethnic Conflict”, European Researcher Journal, 2017, Vol. (8), Is. 4 (December 2017).

A. M. N. Mzwri and F. Katman, "Impact of OPEC Policies over the Global Economy: Case of USA", European Journal of Economic Studies, 2016, Vol.(18), Is. 4 (December Issue, 2016), DOI: 10.13187/es.2016.18.516. http://ejournal2.com/journals_n/1482492192.pdf

- T. A. Njuafac and F. Katman, "Main Dynamics of Turkish-African Relations in the 21st Century", European Researcher, Series A, 2016, Vol. (112), Is. 11 (November 2016), pp. 556-566., DOI: 10.13187/er.2016.112.556. http://www.erjournal.ru/journals_n/1481113432.pdf

- D. Mohamud & F. Katman, "Nationalistic Trends in Modern Syria", European Researcher, May 2015, Vol. 94, Is. 5, pp. 373-380, DOI: 10.13187/er.2015.94.373, ISSN 2219-8229, E-ISSN 2224-0136, http://www.erjournal.ru/journals_n/1433331996.pdf

- N. Jalil & F. Katman, "Changing Roles and Responsibilities of Woman in Southeastern Anatolia", European Researcher, February 2015, Vol. 91, Is. 2, pp. 144-154, DOI: 10.13187/er.2015.91.144, ISSN 2219-8229, E-ISSN 2224-0136, http://www.erjournal.ru/journals_n/1424929278.pdf

- F. Katman, "Energy Chess in the Eastern Mediterranean", EURAS Academic Journal, Volume 2, No: 1, Winter 2014, pp. 52-60.

- E. Aghayev & F. Katman. "Historical Background and the Present State of the Russian-Syrian Relations", European Researcher, November 2012, Vol. 35, No 11-3, pp. 2066-2070, ISSN 2219-8229, E-ISSN 2224-0136, http://www.erjournal.ru/journals_n/1354741741.pdf

- F. Katman, "Laden Died: Is it the End of Al Qaida?", EURAS Academic Journal, Volume 1, No: 1, Autumn 2012, pp. 66-73, http://www.euras-edu.org/dosyalar/4F7_academic_journal_september_2012.pdf#page=63

- F. Katman, "NATO Policies in South Caucasus", EURAS Academic Journal, Volume 1, Winter 2010, s. 36-41.


ULUSAL

F. Katman, “Levant-Doğu Akdeniz ve Enerji Satrancı”, Anadolu Bil Meslek Yüksekokulu Dergisi, İstanbul, Yıl: 8, Sayı: 29-30, 2013.


BİLDİRİLER


ULUSLARARASI

F. Katman, "Eurasian Great Transformation", I. International Symposium on Eurasia and Turkey Relations, Istanbul Aydın University, National Security and Strategy Research Center, 22 March 2013, p. 313-328.

- F. Katman, "Psycho-Social Aspects of Terrorism", I. International Davraz Congress, Süleyman Demirel University, 24-27 September 2009, pp. 2545.

- F. Katman, "Changing NATO in Changing World", II. International Strategy and Security Studies Symposium, Beykent University, Strategic Research Center, 16-17 April 2009, pp.355-373.

- F. Katman, "Deliberative Democracy in Dialog Among Civilizations", I. International Deliberative Democracy Symposium, Istanbul Aydın University, Turkey Research Center, 15-16 April 2009, pp. 234-242.


RAPORLAR

DEİK, Sahra Altı Afrika Enerji Yatırım Ortamı Durum Değerlendirmesi, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu Yayınları, Haziran 2017, İstanbul.

- F. Katman. DEİK Enerji Çalıştayı Sonuç Raporu, 26 Ocak 2015, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu Yayınları, 7 Nisan 2015, İstanbul, ISBN: 978-605-5979-24-9.

http://etkinlik.aydin.edu.tr/dosyalar/672_deik_Enerji_calistayi_sonuc_raporu.pdf

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı 2015-2019 Stratejik Planı, Stratejik Plan ve Ortak Akıl Çalıştayı, 13 Şubat 2014, Ankara.

- H. SAYGIN ve diğ., Nükleer Enerjiye Geçişte Türkiye Modeli-II, EDAM, 2012.

http://www.edam.org.tr/index.php?option=com_content&view=article&id=161

- H. SAYGIN ve diğ., Nükleer Enerjiye Geçişte Türkiye Modeli-I, EDAM, Ekim 2011.

http://www.edam.org.tr/document/edamnukleerrapor.pdf


DİĞER

- F. Katman. "Doğu Akdeniz'de Enerji Oyunu", İstanbul Aydın Üniversitesi Uygulama Dergisi, 2017, sayı 24, s. 56-60.

F. Katman, “Yenilenebilir Enerji ile Türkiye Enerjisini Yenileyebilir”, İller ve Belediyeler Dergisi, Türkiye Belediyeler Birliği, Temmuz 2016, Say: 818-819, s. 4-8.

F. Katman, “Orta Asya, enerjide yeni alternatif olabilir”, Ekovitrin Dergisi, Nisan 2016, s. 128.

F. Katman, "Doğu Akdeniz'de Enerji Satrancı", Aydın Gazetesi, 1 Eylül-1 Kasım 2014, Sayı 22, s.1-9.

   F. Katman, "Energy Chess in the Eastern Mediterranean", Aydın Newspaper, 1 September-1 November 2014, Issue 22, pp.1-9

F. Katman, "Molla'nın İdamı", İstanbul Aydın Üniversitesi, Aydın Gazetesi, 1 Kasım-1 Aralık 2013, Sayı 19, s.1-3.

  F. Katman, "Execution of Molla", Istanbul Aydın University, Aydın Newspaper, 1 November-1 December 2013, Issue 19, pp.1-3

F. Katman, "Avrasya Enerji Güvenliği Masaya Yatırıldı", Gas&Power, Yıl: 8, Sayı: 147, 30 Nisan 2013.

- F. Katman, "Enerji Sektöründe Kurumsal Sosyal Sorumluluk ve Sürdürülebilirlik", Kurumsal Sosyal Sorumluluk Dergisi, Ocak-Şubat 2013, Sayı 7

F. Katman, "Myanmar-Arakan-Rohingyalı Müslümanlar-Enerji Güvenliği", İstanbul Aydın Üniversitesi, Aydın Dergisi, Ağustos-Eylül 2012, Sayı: 11, s. 10-15.

- F. Katman, "Hitler", İstanbul Aydın Üniversitesi, Aydın Dergisi, Nisan-Mayıs 2012, Sayı 9, s. 12-15.

- F. Katman, "Toros'a Veda", İstanbul Aydın Üniversitesi, Aydın Gazetesi, 1 Ocak-1 Şubat 2012, Sayı 9, s. 1-3.

- F. Katman, "Nükleer Enerji Türkiye için Güç ve Güvenlik Meselesidir", Ekovitrin Dergisi, Nisan 2011, s. 88-90.

- F. Katman, "Yeni Büyük Oyun: Güney Kafkasya ve NATO", İstanbul Aydın Üniversitesi, Aydın Gazetesi, 15 Nisan-15 Mayıs 2011, Temmuz 2011, Sayı 2, s. 12-15.

F. Katman, “Körfez Savaşı Sonrası Ortadoğu’da Değişen Dengeler”, 21. Yüzyıl Dergisi, Nisan 2002, s. 8-11.


 BASINDA EPPAM

1223356.jpg

CUMHURİYET-15 ARALIK 2017.png
DÜNYA GAZETESİ TÜRKAKIM.png
MİLLİYET-7 ARALIK 2017.png
MİLLİYET-22 KASIM 2017.png
ARAB NEWS.jpg
enerjide_rusyaya_bagimlilik_handikap_h61799.jpg
illerbankası.png
sabahilan iklim.jpg
GAS POWER1.jpg
GAS POWER 2.jpg
turkiye_ve_dunyada_degisen_enerji_yaklasimi_h33549.jpg
ekovitrin.JPG
BÜYÜKÇEKMECE 2.jpg
KSS TÜRKİYE.jpg
MİLLİYET.jpg
basın.JPG

YENİCAG.JPG
haberturk-duke.jpeg

http://www.arkitera.com/news.php?action=displayList&day=20&month=04&year=2009

Yenilenebilir enerji tartışılıyorİstanbul Aydın Üniversitesi Enerji Politikaları ve Piyasaları Araştırma ve Uygulama Merkezi'nin (EPPAM) konuğu olacak milletvekili Dr. Soner Aksoy, "Enerji Politikaları İçerisinde Yenilenebilir Enerjinin Yeri" konulu bir konferans verecek.


TV PROGRAMI

EPPAM BASIN
EPPAM BAŞKANI YRD. DOÇ. DR. FİLİZ KATMAN AKİT TV'DE
19:30 ANA HABER
08 JANUARY 2018

Picture

EPPAM BAŞKANI YRD. DOÇ. DR. FİLİZ KATMAN AKİT TV'DE

19:30 ANA HABER
21 ARALIK 2017

EPPAM BAŞKANI YARD. DOÇ. DR. FİLİZ KATMAN BLOOMBERG HT'DE
11:30 FOKUS
18 ARALIK 2017

EPPAM BAŞKANI YARD. DOÇ. DR. FİLİZ KATMAN AKİT TV'DE
19:30 ANA HABER
07 ARALIK 2017


EPPAM BAŞKANI YRD. DOÇ. DR. FİLİZ KATMAN BLOOMBERG HT'DE
09:00 YATIRIM BÜLTENİ
07 ARALIK 2017

EPPAM BAŞKANI YARD. DOÇ. DR. FİLİZ KATMAN
17:00 MODERATÖR 17
21 EYLÜL 2017

Picture
EPPAM BAŞKANI YRD. DOÇ. DR. FİLİZ KATMAN TGRT HABER'DE
19:45 HABER
05 EYLÜL 2017
Picture

EPPAM MÜDÜRÜ YRD. DOÇ. DR. FİLİZ KATMAN 24 TV'DE
13:00 HABER
25 MAYIS 2017

IMG_9792.JPG

EPPAM MÜDÜRÜ YRD. DOÇ. DR. FİLİZ KATMAN 24 TV'DE
21:00 MODERATÖR GECE
16 MAYIS 2017

TV 24-16 MAYIS 2017-.png
EPPAM MÜDÜRÜ YRD. DOÇ. DR. FİLİZ KATMAN TGRT HABER'DE
12:00 HABER
​7 NİSAN 2017

TGRT HABER-7 NİSAN 2017.png
EPPAM MÜDÜRÜ YRD. DOÇ. DR. FİLİZ KATMAN TGRT HABER'DE
15:00 HABER
20 MART 2017

TGRT HABER-20 MART 2017.png
​EPPAM MÜDÜRÜ YRD. DOÇ. DR. FİLİZ KATMAN TGRT HABER'DE
15:00 HABER
27 OCAK 2017
TGRT HABER-27 OCAK 2017.png

EPPAM MÜDÜRÜ YRD. DOÇ. DR. FİLİZ KATMAN TGRT HABER'DE
13:00 GÜN ORTASI PROGRAMI
7 ARALIK 2016

TGRT HABER-7 ARALIK 2016-.png

EPPAM MÜDÜRÜ YRD. DOÇ. DR. FİLİZ KATMAN TGRT HABER'DE
13:00 GÜN ORTASI PROGRAMI
9 KASIM 2016

TGRT HABER-9 KASIM 2016.png

EPPAM MÜDÜRÜ YRD. DOÇ. DR. FİLİZ KATMAN TGRT HABER'DE
18:00 ANA HABER
8 KASIM 2016

TGRT HABER-8 KASIM 2016.png

EPPAM MÜDÜRÜ YRD. DOÇ. DR. FİLİZ KATMAN TGRT HABER'DE
15:00 BÜLTENİ
18 EKİM 2016

TGRT HABER-24 EKİM 2016.png

EPPAM MÜDÜRÜ YRD. DOÇ. DR. FİLİZ KATMAN 24 TV'DE
16:00 BÜLTENİ
17 EKİM 2016


24 TV-17 EKİM 2016.png

​EPPAM MÜDÜRÜ YRD. DOÇ. DR. FİLİZ KATMAN 24 TV'DE
17:00 BÜLTENİ
5 EKİM 2016

24 TV-5 EKİM 2016-.png

EPPAM MÜDÜRÜ YRD. DOÇ. DR. FİLİZ KATMAN 24 TV'DE
21:00 GÜNCEL PROGRAMI
9 AĞUSTOS 2016

24 TV-9 AĞUSTOS 2016-.png

EPPAM MÜDÜRÜ YRD. DOÇ. DR. FİLİZ KATMAN TRT TV'DE
TRT
2013

Image result for TRT

2013, EPPAM Direktörü Yrd. Doç. Dr. Filiz Katman Ukrayna'daki gelişmelerle ilgili olarak TRT canlı yayınına katıldı.

EPPAM MÜDÜRÜ YRD. DOÇ. DR. FİLİZ KATMAN BBC WORLD NEWS'TE UZMAN

BBC WORLD NEWS 

9 NİSAN 2012


bbc-world-news-logo.png

EPPAM MÜDÜRÜ YRD. DOÇ. DR. FİLİZ KATMAN CİNE5 TV'DE

Image result for CİNE 5

PROF. DR. HASAN SAYGIN - CİNE 5

güncelleme: 10.1.2018 18:14