Programlar

​​​5-29 Nisan​ 2011 tarihleri arasında İstanbul Aydın Üniversitesi Enerji Politikaları ve Piyasaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (EPPAM) tarafından "Küresel İklim Değişikliği, Çevre ve Enerji" konularında çeşitli faaliyetlerin yer alacağı Enerji Haftası organize edilecektir. 

Bu bağlamda, TÜBİTAK tarafından desteklenen “BRIDGING EUROPE AND TURKEY ON ENERGY EFFICIENCY & RENEWABLE ENERGY TECHNOLOGY PROJECTS: ISTANBUL AYDIN UNIVERSITY - INDUSTRY COOPERATION” kapsamında 25 Nisan 2011 Pazartesi günü İstanbul Aydın Üniversitesi Florya Kampüsü A Blok Konferans Salonu’nda KÜRESEL İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ, ÇEVRE VE ENERJİ-KÜRESEL İSTİKRARA YÖNELİK TEHDİTLER&FIRSATLAR I. ULUSLARARASI SEMPOZYUMU gerçekleştirilmiştir. 

26 Nisan 2011 tarihinde İstanbul Aydın Üniversitesi Teknoloji Merkezi'nde Proje Pazarı Etkinliği gerçekleştirilmiştir.
Küresel iklim Değişikliği Çevre ve Enerji: Küresel İstikrara Yönelik Küresel Tehditler & Fırsatlar I.Uluslararası Sempozyumu 

25 Nisan 2011, A Blok Konferans Salonu, İstanbul Aydın Ün​​​​​​iversitesi Florya Yerleşkesi

2721856.jpg

Küresel iklim değişikliği, çevre ve enerji konularına odaklanan uluslararası sempozyum aracılığıyla küresel istikrarı tehdit eden bu üç konunun çok yönlü bir yaklaşımla irdelenerek aralarındaki karşılıklı bağımlılık ilişkisinin ortaya koyulması ve ortaya çıkan/çıkabilecek sorunlara çözüm önerilerinin tartışılması için bir platform oluşturarak yaşadığımız yüzyıla ve parçası olduğumuz topluma karşı sorumluluğumuzu yerine getirmede önemli bir adım atacağımıza inanıyor, konunun uzmanı olan değerli akademisyenlerin ve değerli  katılımcılara katkılarından dolayı teşekkürlerimizi sunuyoruz. Sempozyumda sunulan bildiriler ve konuşma metinleri EPPAM Policy Review'da yayınlanacaktır.​

KÜRESEL İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ, ÇEVRE VE ENERJİ 
I. ULUSLARARASI SEMPOZYUMU
KÜRESEL İSTİKRARA YÖNELİK KÜRESEL TEHDİTLER & FIRSATLAR
İstanbul Aydın Üniversitesi, Florya Yerleşkesi

Sempozyum Bildiri Özeti Teslim Tarihi: 14 Şubat 2011

Sempozyuma Kabul Edilen Bildirilerin İlan Tarihi: 28 Şubat 2011

(Kabul bilgisi, tebliğ özeti gönderen katılımcılara e-posta aracılığıyla bildirilecektir)

Sempozyum Bildiri Tam Metin Teslim Tarihi: 18 Nisan 2011

Sempozyum Tarihi: 25 Nisan 2011

Yer: İstanbul Aydın Üniversitesi Florya Yerleşkesi, A Blok Konferans Salonu, Sefaköy-Küçükçekmece/İstanbul

Bildiriyle Katılım Ücreti: 50€

E-Posta: ces@aydin.edu.tr  
Küresel iklim değişikliği, çevre ve enerji konularına odaklanan uluslararası sempozyum aracılığıyla küresel istikrarı tehdit eden bu üç konunun çok yönlü bir yaklaşımla irdelenerek aralarındaki karşılıklı bağımlılık ilişkisinin ortaya koyulması ve ortaya çıkan/çıkabilecek sorunlara çözüm önerilerinin tartışılması için bir platform oluşturarak yaşadığımız yüzyıla ve parçası olduğumuz topluma karşı sorumluluğumuzu yerine getirmede önemli bir adım atacağımıza inanıyor, konunun uzmanı olan değerli akademisyenlerin aşağıdaki konu başlıklarında katkılarını bekliyoruz.

ANA BAŞLIKLAR

1-                 Küresel İklim Değişikliği

a.       Temel Sorunlar

b.      Alınan Önlemler

c.       İklim Değişikliği ve Milenyum Hedefleri

d.      Hukuki Düzenlemeler

e.       Ekonomik Boyut (Karbon kredisi, karbona dayalı olmayan ekonomi vb)

2-                 Çevre

a.       Temel Sorunlar

b.      Alınan Önlemler

c.       Hukuki Düzenlemeler

d.      Ekonomik Boyut

3-                 Enerji 

a.       İklim Değişikliğinin Enerji Politikaları Üzerindeki Etkileri

b.      Enerji Politikalarında Çevresel Konuların Etkisi

c.       Hukuki Düzenlemeler

d.   Ekonomik Boyut

BİLİM KURULU

Prof. Dr. Hasan SAYGIN, İstanbul Aydın Üniversitesi Rektör Yardımcısı, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dekanı (Başkan)

Prof. Dr. Firuz Demir YAŞAMIŞ, İstanbul Aydın Üniversitesi İİBF Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanı

Prof. Dr. Fuat KEYMAN, Sabancı Üniversitesi İstanbul Politikalar Merkezi Başkanı

Prof. Dr. Mikdat KADIOĞLU, İstanbul Teknik Üniversitesi Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi

Prof. Dr. Nurşin ATEŞOĞLU GÜNEY, Yıldız Teknik Üniversitesi İİBF Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi

Prof. Dr. Zekai ŞEN, Su Vakfı Başkanı, İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi Öğretim Üyesi

Prof. Dr. Taner ALTUNOK, Çankaya Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürü

Prof. Dr. Veysel ULUSOY, İstanbul Aydın Üniversitesi İİBF Dekanı

Prof. Dr. Yadigar İZMİRLİ, İstanbul Aydın Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı

Prof. Dr. Yılmaz İ. ASLAN, İstanbul Aydın Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi

Prof. Dr. Zafer ASLAN, İstanbul Aydın Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi

Doç. Dr. Mert BİLGİN, Bahçeşehir Üniversitesi İİBF Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi

Doç. Dr. Mitat ÇELİKPALA, Kadir Has Üniversitesi İİBF Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanı

Doç. Dr. Oktay F. TANRISEVER, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkan Yardımcısı

Doç. Dr. Zafer UTLU, İstanbul Aydın Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi

Hussein ABAZA, Birleşmiş Milletler Çevre Programı Ekonomi, Çevre ve Ticaret Bölümü Eski Başkanı

Mehmet ÖĞÜTÇÜ, British Gas Holding Direktörü

DÜZENLEME KURULU

Dr. Filiz KATMAN, İstanbul Aydın Üniversitesi (Başkan)

Prof. Dr. Hasan SAYGIN, İstanbul Aydın Üniversitesi 

Doç. Dr. Zafer UTLU, İstanbul Aydın Üniversitesi 

Yrd. Doç. Dr. Yasser El-KAHLOUT, İstanbul Aydın Üniversitesi 

Doktorant Gökhan ERDEMİR, Michigan State Üniversitesi 

Doktorant Marcel DIETSCH, Oxford Üniversitesi

Öğr. Gör. Şafak YÜKSEL, İstanbul Aydın Üniversitesi ​792561.jpg       5352653.jpg    849022.jpg

DİPLOMASİ FORUMU
EPPAM bünyesinde, İAÜ Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler öğrencileri ile birlikte diplomasi, dış politika, ekonomi ve diğer dünya politikası konularını tartışmak üzere diplomatlar, bürokratlar, iş dünyasının temsilcileri, gazeteciler ve düşünce kuruluşlarından uzmanlarının katılacağı Diplomasi Forumu  düzenlenecektir. Diplomasi Forumunun öğrencilerimize, dünya politikasının öne çıkan konuları ve dünya devletlerinin dış politikası hakkında ilk elden bilgi alma ve geleceğin meslekleri hakkında bilgi alarak kendilerini bu yönde hazırlama imkanı sunacağına inanıyoruz.

Yer: İstanbul Aydın Üniversitesi Florya Yerleşkesi, D Blok Oval Salon

                                                                PROGRAM

14 Aralık 2010, Prof. Dr. Halis AYHAN, "Kişisel Gelişim ve Eğitim", YÖK Eğitim Komisyonu Eski Başkanı

30 Aralık 2010, Prof. Dr. Kamil Veli NERİMANOĞLU, "Kafkasya ve Azerbaycan", Azerbaycan Eski Başbakan Yardımcısı

24 Ocak 2011, Dr. Uli BRÜCKNER, "Avrupa Birliği (AB)", Jean Monnet Profesörü, Stanford University in Berlin

24 Şubat 2011, Prof. Dr. Abdülkadir ÇEVİK, "Politik Psikoloji", Politik Psikoloji Derneği Kurucusu, Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı, Ankara Üniversitesi 

25 Şubat 2011, Murat MERCAN,“Türk Dış Politikası”,TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı

1 Mart 2011, Veysel YURDAKUL, "Yerel Yönetim ve Bürokrasi", Bağcılar Kaymakamı

3 Mart 2011, Jessica HAND, " Diplomasinin Beşiği İngiltere", İngiltere İstanbul Başkonsolosu

14 Mart 2011, Mevlüt ÇAVUŞOĞLU, "Türkiye-AB İlişkileri", Avrupa Komisyonu Parlamenterler Meclisi Başkanı, AK Parti Antalya Milletvekili

25 Mart 2011, Yaşar YAKIŞ, "Türk Dış Politikası ve AB", TBMM AB Uyum Komisyonu Başkanı, Dışişleri Eski Bakanı

29 Mart 2011, Prof. Dr. Hasan SAYGIN*, Joost LAGENDIJK**, "Avrupa ve Türkiye'de Yeşil Enerji ve Yeşil Siyaset", *İstanbul Aydin Üniversitesi Rektör Yardımcısı, EPPAM Onursal Başkanı, **Kıdemli Danışman, İstanbul Politikalar Merkezi, Sabancı Üniversitesi, Avrupa Parlamentosu Yeşiller Partisi Eski Üyesi, Türkiye-AB Parlamenterler Delegasyonu Eş Başkanı.

 DİPLOMASİ FORUMU ANKARA PROGRAMI
AÜ öğrencileri, 15 Şubat ve 22 Mart 2011 tarihlerinde Diplomasi Forumu Ankara Programı'nda diplomatlar, bürokratlar ve milletvekilleriyle biraraya gelmiştir.

PROGRAM
15 Şubat 2011
- AK Parti Grup Toplantısı
- Egemen BAĞIŞ ile Görüşme, AB İlişkilerinden Sorumlu Devlet Bakanı ve AB Baş Müzakerecisi, İstanbul Milletvekili
- Yaşar YAKIŞ ile Görüşme, Dışişleri Eski Bakanı, AB Uyum Komisyonu Başkanı
- Murat MERCAN ve Dışişleri Komisyonu Üyeleri ile Görüşme, TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı, Eskişehir Milletvekili
22 Mart 2011 
- Dışişleri Bakanlığı, Diplomasi Akademisi Başkanlığı Diplomatlık Mesleği ve Türk Dış Politikası Brifingi

EPPAM POLICY REVIEW
EPPAM Policy Review araştırmacılara enerjiyle ilgili önemli konular hakkındaki analizleri için bir forum sunmaktadır. Yayın dizisinde temel politika konularının ele alınması; konuların daha iyi anlaşılmasına yardımcı olmak için en iyi ve en güncel araştırmanın uygulanması ve bu araştırmanın politika oluşturma ve uygulama safhasındaki aşamalarının ele alınmasını amaçlamaktadır. Her yıl 4 ila 6 yayın çıkarılması hedeflenmektedir.
Yazım rehberi
Yazınızı eppam@aydin.edu.tr adresine gönderebilirsiniz.

STANFORD UNIVERSITY BING OVERSEAS STUDIES PROGRAM IN BERLIN

Her sene Türkiye'yi ziyaret eden Stanford Üniversitesi Sanat ve Sosyal Bilimler Bölümü'nden 3 Öğretim Üyesi ve 22 öğrenciden oluşan heyet, "Overseas Studies Program in Berlin" Programı çerçevesinde 25.01.2010 Pazartesi günü İstanbul Aydın Üniversitesi Enerji Politikaları ve Piyasaları Uygulama ve Araştırma Merkezi'ni  (İAÜ-EPPAM) ziyaret etmiştir. Stanford University Bing Overseas Program in Berlin Direktörü Dr. Uli Brückner ile İAÜ-EPPAM Direktörü Dr. Filiz Katman'ın işbirliği halinde gerçekleşen ziyaret kapsamında, İAÜ Enerji Politikaları ve Piyasaları Araştırma Merkezi Direktörü Dr. Filiz Katman, "Enerji, Dış Politika ve Güncel Gelişmeler" konulu bir seminer vermiştir. 
İşbirliğinden memnuniyetlerini bildiren taraflar, İşbirliğinin artırılarak sürdürülmesi hususunda  anlaşmaya varmıştır.
9271803.jpg


2011 KAMPANYASI: YARIN İÇİN ENERJİ TASARRUFU, ŞİMDİ!
Yarın İçin Enerji Tasarrufu, ŞİMDİ! Kampanyası, enerji tasarrufu konusunda;
- farkındalık yaratma,
- bilinç oluşturma,
- bu yönde eyleme geçmeye yönelik faaliyetlerden oluşacaktır.
1484398.jpg


iENERJİ
iEnerji, binalarda enerji kullanımını azaltmaya yönelik pratik bir rehberdir. Rehberin amacı her bir bireyin kendi enerji tasarru imkanlarını fark etmesini sağlayarak kısa ve uzun vadeli çözümler sunmaktır.
577367.jpg


TÜRKİYE 2010 ENERJİ BİLİNCİ ÖDÜLLERİ
Türkiye 2010 Enerji Bilinci Ödülleri, enerji tasarrufu konusunda farkındalık yaratmak, bilinç oluşturmak ve eyleme geçirmeye amaçlayan Yarın İçin Enerji Tasarrufu, ŞİMDİ! Kampanyasının bir parçasını oluşturmaktadır. Ödüller bireysel ve kurumsal kategoride enerji bilinci konusunda rol model oluşturan ve örnek girişimlere imza atan iş adamları, sanatçılar, bilim insanları, gazeteciler, akademisyenler, bürokratlar, sporcularla özel sektör, kamu sektörü, sivil toplum ve uluslararası örgütler/girişimlerine verilecektir.

2719032.jpg

ARAŞTIRMACILAR & ÇALIŞMA GRUPLARI
EPPAM bünyesinde, enerji alanındaki uzmanlar enerji konusundaki önemli gelişmeleri ele alan faaliyetlerini çalışma grupları dahilinde sürdürmektedir.
1219217.jpg

güncelleme: 8.12.2016 12:08