Misyon

​​​- Araştırmak,

- Uygulamak, 
- Eğitmek,
- Dünyadaki gelişmeleri takip eden bir merkez olarak sürekliliği olan, zamanın şartlarına göre güncellenen, ülke kaynaklarını objektif değerlendiren, ulusal çıkarlara uygun, gerçekçi bir enerji politikasının oluşumu ve sürdürülmesi için araştırmalar yapmak, desteklemek ve uzman yetiştirmek, bu alandaki ulusal ve uluslararası birikime katkıda bulunmak, enerji kullanımı konusunda toplumu bilinçlendirmek.

- Bilimsellik
- Objektiflik
- Orjinalite
- Saygınlık
- Sorumluluk
- Üretkenlik

​​


güncelleme: 7.12.2016 15:47