Müdürün Mesajı

​​

Necmiye_Karatas.jpgSevgili Öğrenciler,​

Çağımızın bilgi teknolojileri ve iletişim dünyasında, İngilizce kaçınılmaz olarak uluslar arası iletişimin evrensel dili haline gelmiş ve onsuz günümüz dünyasında yaşam sürdürebilmek neredeyse imkânsız olmuştur. İngilizce Hazırlık Okulları, bu bağlamda, öğrencileri uzmanlık alanlarında gerekli dil becerileri ile donatma açısından önemli bir role sahiptir.

Üniversitemizdeki programların çoğunda öğretim dilinin İngilizce olması, Türk öğrencilerimizin daha kapsamlı ve sağlam temelli İngilizce bilgisiyle donanmasını sağlamakla birlikte yabancı öğrencilerimize de yabancı dil becerilerini arttırmak için geniş eğitim fırsatları sağlamaktadır.

İngilizce Hazırlık Okulunun temel amacı, öğrencilere hem öğrenim hayatları hem de mesleki hayatları boyunca etkin iletişim için gereken İngilizce becerileri edinmeleri ve geliştirmeleri için yardımcı olmaktır. Bu doğrultuda, İngilizce Hazırlık Okulu, İngilizce dil öğretiminin tasarlanması, planlanması ve yürütülmesinde bütüncül bir yaklaşımı benimseyerek, öğrencilerimizde sağlam ve somut bir temel oluşması için alt yapı kurmakla yükümlüdür.

İstanbul Aydın Üniversitesinde biz öğrencilerimize en güncel yöntem ve tekniklerle en yüksek uluslar arası standartlara uygun eğitim-öğretimi sunmaya gayret ederiz. Öğrencilerimiz, başarıyı yakalamak için gereken bilgi ve becerilere ek olarak dünyadaki değişimleri öngörüp biçimlendirme yeteneği ve öz güven edinirler.

İngilizce Hazırlık Okulu olarak bizim temel hedefimiz; öğrencilerimizin küresel dünyada akademik ve sosyal ilişkilerinde etkin iletişim kurabilen ve İngilizceyi etkili ve özgüvenli şekilde kullanabilen bireyler olarak mezun olmalarını sağlamaktır.


Yard. Doç. Dr. Necmiye KARATAŞ
İngilizce Hazırlık Program Başkanı

​​​

güncelleme: 5.10.2016 19:38