İşletme Yönetimi


​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI

güncelleme: 3.10.2022 16:57

   

İŞLETME YÖNETİMİ ÖĞRETİMİNİN KAPSAMI

İnsanlar, yaşamlarını sürdürmeleri için ihtiyaçlarını karşılayacak mal ve hizmetleri tüketirler. Tüketilen mal ve hizmetlerin de, önceden üretilmesi gerekir. Bu üretimi de, İŞLETME'ler yapar. İnsan ihtiyaçlarını karşılayacak mal ve hizmetlerin üretirlmesi için; İşletmelerin kuruluş işlemleri yapılarak işletmelerin kurulması, Daha sonra da, Çevre faktörlerinin çok iyi analizinin yapılmasından sonra stratejik kararlarıda içeren yönetim faaliyetleri ile, çeşitli işletme faaliyetleri yapılarak, talep edilen mal ve hizmetler üretilir. Mal ve Hizmetlerin üretimi için yapılması gereken faaliyetleri aşağıdaki şekilde gruplandırabiliriz.

 • - İşletmelerin Kuruluş Faaliyetleri
 • - Mal ve Hizmet Üretim Faaliyetleri
 • - İşletmelerin Çevre Faktörleri analizleri
 • - Yönetim Faaliyetleri

Bu faaliyetleri alt başlıklar şeklinde detaylandırabiliriz.

İşletmelerin Kuruluş Faaliyetleri

 • - Yatırım yapma düşüncesi
 • - Ön fizibilite çalışmaları yapma
 • - Fizibilite (Yapılabilir) çalışmaları yürütme
 • - Fizibiliteleri değerlendirme ve yatırım kararı
 • - Yatırım uygulamasını yapma
 • - Deneme üretimi

Mal ve Hizmet Üretim Faaliyetleri

 • - Tedarik Faaliyetleri
 • - Üretim faaliyetleri
 • - Pazarlama faaliyetleri
 • - Finansal yönetim faaliyetleri
 • - İnsan Kaynakları yönetimi faaliyetleri
 • - Muhasebe faaliyetleri
 • - Halkla ilişkiler faaliyetleri
 • - Araştırma-Geliştirme (Ar-Ge) faaliyetleri

Çevre Faktörleri

İşletmenin faaliyetlerini olumlu ve/veya olumsuz etkileyen çevre faktörleri vardır. Bunlar;

 • - İç Çevre Faktörleri : Bu faktörlerin  olumlu etkileri işletmenin güçlü yanlarını, olumsuz etkileri ise işletmenin zayıf yanlarını gösterir.
 • - Dış çevre Faktörleri : Bu faktörlerin olumlu etkileri işletmenin fırsatlarını, olumsuz etkileri ise işletmeye olan tehditleri gösterir.

İç ve dış çevre faktörlerinin olumlu veya olumsuz etkilerinin analizi yapılarak, stratejik kararlar alınır.

Yönetim Faaliyetleri

İşletmenin faaliyetlerini olumlu veya olumsuz etkileyen çevre faktölerinin etkilerini de dikkate alarak, yatırım ve üretim faaliyetleri yapabilmek için, Yönetim Faaliyetlerinin yapılması gerekir.  Bunlar da,

 • - Planlama
 • - Örgütleme
 • - Yöneltme
 • - Uyumlaştırma
 • - Denetleme  ...dır.

İşletmelerde mal ve hizmet üretimi için yapılması gereken ve yukarıda ana hatları ile sayılan faaliyetlerin; nasıl yapıldığını, nedenleri, sonuçları ve birbirlerine etkileri konularındaki bilgilerle öğrencilerimizi donatarak iş yaşamlarına hazırlamaktayız.


MEZUNLARIMIZIN ÇALIŞMA ALANLARI

Mezun öğrencimiz, Programımızdaki öğretimin kapsamı kısmında ifade edilen; yatırım, üretim ve yönetim faaliyetleri konuları ilgili detaylı bilgileri çok iyi alarak işletmelerin;

 • - Tedarik,
 • - Üretim,
 • - Pazarlama,
 • - Finansal yönetim,
 • - İnsan Kaynakları yönetimi,
 • - Muhasebe,
 • - Halkla ilişkiler,
 • - Araştırma-Geliştirme (Ar-Ge),
 • - Çevre Faktörlerinin analizi,
 • - Yönetim

birimlerinin her alanında çalışabilmektedirler.

Ülkemizde, işletmelere ilişkin son yıllarda gerçekleştirilen yasal düzenlemeler ile, çalışanların sorumluluğu yüksek bir hızla artmakta, bu alanlarda mesleki eğitim görmüş yüksek nitelikli personel ihtiyacı da aynı oranda artmaktadır.

Mezunlarımıza "İşletme Yönetimi Meslek Elemanı" unvanı verilmektedir. Bu unvanı kazanmış kişiler, işletmelerde çeşitli birimlerde Şeflik, Müdürlük, Daire Başkanlık, Genel Müdürlük  gibi alt, orta ve üst kademe yöneticileri de olabilmektedirler.


İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMIMIZIN MİSYONU

İŞLETME YÖNETİMİ Programımızın Misyonu (Öz görevi);

 • - Kendi işletmelerini kurmak ve işletmek,
 • - Tüm özel işletmelerin yukarıda Mezunlarımızın Çalışma Alanları başlığı altında belirtilen işlerde,
 • - Tüm kamu kuruluşlarının yukarıda Mezunlarımızın Çalışma Alanları başlığı altında belirtilen işlerde,

ihtiyaçları olan nitelikli işgören gereksinimini karşılayabilecek mezun adayları yetiştirmektir.


YERİNDE UYGULAMA VE STAJ

İşletme Yönetimi Programımızda, II.Yarıyıldan başlamak üzere, haftada bir gün Yerinde Uygulama ve yaz dönemi 30 gün Staj çalışmaları uygulanmakta ve bu uygulama ile iş yaşamına yönelik önemli tecrübeler edindirilmektedir. Yerinde Uygulama ve Yaz Stajı yapan öğrencilerimiz bu kurumlardan iş teklifleri de almaktadırlar.

Ayrıca, Programda yer alan "Girişimcilik" dersini başarı ile tamamladıklarında KOSGEP tarafından düzenlenmiş "Girişimcilik Sertifikası"nı da elde edebilmektedirler.


DİKEY GEÇİŞ

Üniversitemizde uygulanan Dikey Geçiş Sınavı (DGS) kurslarına ücretsiz katılabilmekte ve DGS sonuçlarıyla aşağıdaki lisans programlarından;

 • - Bankacılık
 • - Bankacılık ve Finans
 • - Bankacılık ve Sigortacılık
 • - Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri
 • - Ekonomi ve Finans
 • - İşletme
 • - İşletme Bilgi Yönetimi
 • - İşletme Enformatiği
 • - İşletme Yönetimi
 • - İşletme-Ekonomi
 • - Lojistik
 • - Lojistik Yönetimi
 • - Muhasebe ve Denetim
 • - Muhasebe ve Finans Yönetimi
 • - Sağlık Yönetimi
 • - Sermaye Piyasaları ve Portföy Yönetimi
 • -Sermaye Piyasası
 • - Sigortacılık
 • - Sigortacılık ve Risk Yönetimi
 • - Sigortacılık ve Sosyal Güvenlik
 • - Teknoloji ve Bilgi Yönetimi
 • - Uluslararası Finans
 • - Uluslararası Finans ve Bankacılık
 • - Uluslararası İşletmecilik
 • - Uluslararası İşletmecilik ve Ticaret
 • - Uluslararası Ticaret
 • - Uluslararası Ticaret ve Finans
 • - Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik
 • - Uluslararası Ticaret ve Lojistik
 • - Uluslararası Ticaret ve Lojistik Yönetimi
 • - Yönetim Bilişim Sistemleri

birine kayıt yaptırabilmektedirler.

Programımızla ilgili bilgileri; sevgili öğrencilerimiz, öğrenci adaylarımız ve kıymetli aileleriyle, başarı dileklerimle paylaşıyorum. Sevgi ve saygılarımla,


 Dr. Öğr. Üyesi Hayrettin GÜLBİN

İşletme Yönetimi Program Başkanı
Duyurular

 • Bütünleme Sınavları

Aydın Dergi

Aydın Gazete

Rehbere Sor

İletişim Bilgileri

Tanıtım Filmi