Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı

​​​​​​​​​​​​​​​​İstanbul Aydın Üniversitesi Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı olarak Mühendis, Mimar ve Teknik Personel olmak üzere 33 personel ile Üniversitemizin altyapı ve üst yapı alanlarında ihtiyaç duyduğu fiziki yapıların projelendirilmesi ve yapılması, mevcut yapıların ise bakım onarım ihtiyaçlarının karşılanması temel amacımızdır. Üniversitemize ait tüm binalardaki mekanik, elektrik makina ve techizatların periyodik bakımlarının yapılması ve her zaman çalışır durumda tutulması için çalışmalarımızı sürdürmekteyiz. oluşacak inşaai işlere ait bakım ve onarım işlerini yapmak. 

güncelleme: 28.3.2023 16:50

  Daire Başkanı Mesajı

​Üniversitemize bağlı Daire Başkanlığımız kamuya daha yararlı hale gelmesi öğrenci ve öğretim üyelerinin memnuniyetinin en yüksek düzeyde sağlanması ve kuruluşumuzun kaynaklarının en verimli biçimde kullanılması hususunda önemli görevler yüklenmektedir.

Başkanlığımızca yatırım bakım-onarım programına alınmış olan proje ve proje uygulamalarının tesis ve tevsi işlerinin keşif, ihale, inşaat, kabul ve kesin hesap hizmetlerinin programlarına uygun olarak yürütülmesini izlemek, sonuçlandırmak ve işletmeye alınmasını sağlamak Başkanlığımızın en önemli görevini oluşturmaktadır.


Duyurular

Aydın Dergi

Aydın Gazete

Rehbere Sor

İletişim Bilgileri

Tanıtım Filmi