Mevzuat

​​İmar Kanunu, İmar Yönetmeliği

Binaların Yangından Korunması Hakkındaki Yönetmelik

Otopark Yönetmeliği

​Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği.

güncelleme: 21.12.2016 13:16