Hizmetler

​Öğrencilerin kültür ve spor ihtiyaçlarına ilişkin fiziki yapılaşmayı sağlamak.

Akademik ve İdari birimlerimizin ihtiyaç duyduğu bina, tesis ve alt yapı yapım işleri ile bakım- onarım işlerini yürütmek.

Üniversitemizin gelişip büyümesi için, gerekli olan mahallere ait tüm proje, keşif, metraj, hakkediş, işletmeye alma ve işletmede tutma birimimiz tarafından sağlanır.

güncelleme: 21.12.2016 13:15