'Dînî Bayram Algısı' Anketi

"TÜRKİYE'DE GENÇLERİN

DÎNÎ BAYRAM ALGISI ARAŞTIRMASI"


20170303_090221.jpg


    İstanbul Aydın Üniversitesi Toplumsal Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi (TARMER) tarafından "TÜRKİYE'DE GENÇLERİN DÎNÎ BAYRAM ALGISI ARAŞTIRMASI" çalışması/anketi yapılmış ve yapılan çalışma yayınlaştırılmıştır. Bu çalışmanın amacı 18-27 ve üzeri yaş grubunda yer alan ve etnik köken, bölge, inanç, sosyo-ekonomik durum, sosyo-kültürel değerler vb. bakımdan büyük bir çeşitlilik içeren İstanbul Aydın Üniversitesi öğrencilerinin oluşturduğu bir sosyal kümede dînî bayramlar ekseninde ortaya çıkan değerler algısını araştırmaktır. Bu çalışmada gençliğin dînî bayramlara ilişkin değer yargıları gençlerin çeşitlilik gösteren ilgileriyle, eğilimleriyle, ekonomik, kültürel ve çeşitli âidiyetleriyle kıyaslanarak değişen bayram algısı ile ilgili bir projeksiyon oluşturmak adına tespitlerde bulunulmuş; hazırlanan anket 2000 öğrenciye uygulanmıştır.


* ÇALIŞMANIN 2. BASKISI, 2018 YILI İÇİNDE YAPILMIŞTIR."TÜRKİYE'DE GENÇLERİN DÎNÎ BAYRAM ALGISI ARAŞTIRMASI" - 2015


güncelleme: 26.10.2018 12:03