Vizyonumuz


(İ.A.Ü. TARMER)

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ

TOPLUMSAL ARAŞTIRMALAR 

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ


TARMER LOGO.jpg


          İstanbul Aydın Üniversitesi - Toplumsal Araştırmalar ve Uygulama Merkezi; 2013 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi bünyesinde ve Sn. Prof. Dr. Mustafa Sâim Yeprem'in öncülüğünde kurulmuştur. TARMER'in aslî misyonu; 'içinde bulunduğumuz kültürün ve sosyal yapının bilimsel veriler çerçevesinde tanınması ve tanıtılmasına yönelik faaliyetler yürütmek' ve aynı zamanda 'toplumumuzdaki farklı kültürlerin birbirleri arasındaki etkileşimi açığa çıkararak evrensel barışa katkı koyacak çalışmalarda bulunmak'tır.

          Dolayısıyla hem kendi kültürümüzün ve toplumsal yönelimlerimizin incelenmesine, doğru tanınıp tanıtılmasına ve sosyal zemindeki temel problemlerin (okuma oranının azalması, aile yapısının bozulması, boşanma oranlarının yükselmesi, eğitimde fırsat eşitliğinin tesis edilememesi, işsizlik olgusu, sosyal kutuplaşma, toplumda şiddet temâyülünün artması vs.) masaya yatırılarak analiz edilmesine, hem de bir zenginlik arz eden farklı kültürel yapılar arasındaki etkileşimin açığa çıkarılmasına yönelik bütüncül bir toplumsal hizmet anlayışı; TARMER'in temel misyonudur.

         Toplumsal Araştırmalar ve Uygulama Merkezi'nin vizyonu ise; bu temel misyon çerçevesinde herhangi bir dünya görüşüne ya da perspektife takılmaksızın çok yönlü ve evrensel bilgiye ulaşan, yürütülecek çalışmalarla edinilen bu geniş ölçekli verileri toplumla paylaşan ve yaşadığımız sosyal problemleri anlayıp aşmak adına üretilen çözümlere etkin açılımlarla katkıda bulunan aktif bir araştırma merkezi olmaktır.

güncelleme: 13.4.2019 11:24