Misyon

​​Gıda ve beslenme, gıda ve sağlık, gıda kalite ve güvenliği, gıda ve tüketici konularına odaklanmış araştırma ve geliştime faaliyetlerinin entegrasyonunu sağlamak, araştırma ve geliştirme faaliyetlerini sürekli değişen ve gelişen tüketici beklentilerini karşılayacak şekilde organize etmek; yenilikçi "fonksiyonel" gıda ürünleri geliştirmek, formülasyon ve proses değişkenlerinin kalite üzerine etkilerini ortaya koymak, farklı ürünlere özgü sorunların tespiti  ve çözümlerin geliştirilmesi  için iyi üretim pratiği kılavuzları hazırlamak ve ilgili sektörün kullanımına sunmaktır.

güncelleme: 9.4.2019 19:15