Mimari Restorasyon

  Bölüm Başkanının Mesajı

Atatürk ülküsüne bağlı olarak anıtların ve sivil mimarlık örneklerinin, yapı elamanlarının rölövelerini çıkarmak, analizlerini yapmak, var olan durumu tespit ederek rölöve, restitüsyon ve restorasyon projelerinin çizimini yapabilme becerisini kazandırmaktır.

Taşınabilir veya taşınmaz kültürel ve mimarlık mirası, tarihsel belge özelliklerinin yanısıra bireylere ortak geçmişlerinin ve geleceklerinin bilincini aşılamakta önemli rol oynamaktadır.

Bu nedenle bu mirasın yaşatılması ve sürdürülmesi çok önemlidir. Mimarlık mirası yalnız saray, köşk, kasr gibi nitelikli tek yapıları ve çevrelerini değil, tarihsel ve kültürel özelliği olan tüm kentsel ve kırsal alanları, taşınır ve taşınmaz tüm kültürel mirası içermektedir.

Taşınır ve taşınmaz eserler, ortak varlıklarımız olmaları sebebiyle, ihmal, kasıtlı yıkım, düzensiz yeni yapılaşma ve aşırı trafik gibi gittikçe artan tehlikelerle yüzyüze bulunmaktadırlar.Toplumu bilgilendirmek, bilinçlendirmek biz eğitmenlere düşen kutsal bir görevdir.Onları korumak için ortak sorumluluklarımız bulunmaktadır. Kamu kaynaklarınca gerçekleştirilen restorasyon çalışmalarının sağladığı yararlardan çocuklar , gençler ,orta yaşlılar, yaşlılar kısaca tüm vatandaşlar yararlanmalıdır. Bu hususta gerekli eğitimin gençlere verilmesini amaçlamaktayız.

Mimarlık mirası ancak, halk ve özellikle de genç kuşaklar onun değerini bilirse yaşayacaktır. Bu nedenle,ilköğretim çağından başlamak üzere her düzeydeki eğitim programları bu konuya artan bir ilgi göstermek zorundadır.

Çocukların, gençlerin ve yetişkinlerin dikkatini çekmeye yardımcı olacak uluslararası, ulusal ve yerel bağımsız kurum ve kuruluşlar ve STK' lar (sivil toplum kuruluşları) yerel ve merkezi yönetim tarafından desteklenmelidir.

Kültür varlıkları ve mimari mirasın korunarak yaşatılması elzemdir.

Şimdi ve gelecekte tüm vatandaşlarımızın varoluş nedenlerini idrak ederek yaşamlarının zenginleştirilmesi ancak bu yolla sürdürülebilir.


Duyurular

Aydın Dergi

Aydın Gazete

Rehbere Sor

İletişim Bilgileri

Tanıtım Filmi