Mimari Restorasyon

güncelleme: 10.7.2020 14:30

  Bölüm Başkanının Mesajı

Atatürk ülküsüne bağlı olarak anıtların ve sivil mimarlık örneklerinin, yapı elamanlarının rölövelerini çıkarmak, analizlerini yapmak, var olan durumu tespit ederek rölöve, restitüsyon ve restorasyon projelerinin çizimini yapabilme becerisini kazandırmaktır.

Aydın Dergi

Aydın Gazete

Rehbere Sor

İletişim Bilgileri

Tanıtım Filmi