Lisans Sonrası Doktora Başvuru Evrakları

LİSANS SONRASI DOKTORA PROGRAMINA BAŞVURU İÇİN GEREKLİ OLAN BELGELER
 1. Başvuru Formu
 2. Özgeçmiş
 3. 4 Adet Fotoğraf
 4. Nüfuz Cüzdan Fotokopisi
 5. Askerlik Durum Belgesinin Orijinali
 6. Diploma ( Lisans diplomasının orijinali veya noter onaylı sureti ya da lisans geçici mezuniyet belgesinin noter onaylı sureti. Yabancı üniversite mezuniyetinin söz konusu olması durumunda Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'ndan alınacak tanınırlık belgesi (Yabancı uyruklu öğrenciler için), denklik belgesi (Türk uyruklu öğrenciler için) onaylı sureti ile lisans diploma ve transkriptinin noter onaylı Türkçe tercümesi.
 7. Lisans Transkriptinin Orijinali veya Noter Onaylı Sureti ( Lisans derecesiyle doktora programına başvuranların lisans mezuniyet not ortalamalarının 4 üzerinden en az 3 olması gerekmektedir. )
 8. YDS, KPDS, ÜDS, YÖKDİL  –  TOEFL(Geçerlilik Süresi İki Yıldır) Dil Belgeleri
 9. ALES Sonuç Belgesi (5 yılı aşmamış ve başvurduğu puan türünden en az 80 standart puana sahip olduklarına dair belge.)
 10. En az iki tane referans mektubu.
 11. 1 tane niyet mektubu.

 1. BİLGİ:(ilgili puan türlerinin yer aldığı tablo linki)
 2. GRE ve GMAT eşdeğerlik tablosu için tıklayınız.
 3. Yabancı Dil Eşdeğerlik Tablosu İçin Tıklayınız. 


güncelleme: 20.1.2022 15:27