Genel Bilgiler

Misyon Zihin engelliler öğretmenliği programının temel amacı; ülkemiz ve dünyamız için bilime ve eğitime katkıda bulunarak, insanlığın refahı ve mutluluğu için bilgi üretmek, çağdaş eğitim ortamları yaratarak zihin engelli bireylerin okulöncesi ve ilköğretim düzeylerinde eğitimlerini gerçekleştirecek çağdaş, araştırmacı öğretmenler yetiştirmek; öğrencilere özel eğitim alanında araştırma ve uygulama becerileri kazandırmak; özel eğitim alanında çalışan öğretmenlerin ve destek hizmet personelinin hizmet içi eğitim programları yoluyla yetişmelerine katkı sağlamak; zihin engelliler alanında çalışan uzmanların eğitimlerine katkıda bulunmak; zihin engelliler alanında çalışmalar yapan resmi/özel kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmaktır. Bu programa YGS-4 puan türü ile öğrenci alınır.
Bölüm Olanakları:

• Yandal
• Çift anadal
• Uluslararası değişim programları ile yurt dışında eğitim (1 veya 2 yarıyıl)
• Mezuniyet sonrası yüksek lisans programlarına devam imkanı
Kariyer Olanakları Bu programdan mezun olacak öğrencilerimiz TC Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde yer alan zihin engelli bireylere hizmet veren okul ve merkezlerde, yine Bakanlığa ya da Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü'ne bağlı özel, özel eğitim kurumlarında çalışma imkanına sahip olmaktadır. Bu alanda ihtiyaç çok büyüktür.

​​​​​​

​​

güncelleme: 26.12.2016 14:33