Amaç / Hedef

Amaç

Zihin engelli bireylerin özellikleri konusunda bilgi sahibi olan, onların bireysel ihtiyaçlarını dikkate alarak eğitim verebilecek, Türk eğitim sistemi ve özel eğitim yönetmelikleri konusunda yetkin ve bu doğrultuda çalışabilecek öğretmenler yetiştirmektir.

Hedef

* Zihin engelli öğrencilere iletişim ve sosyal becerileri kazandırabilme ve onların sosyal kabulünü artırabilme* Zihin engelli öğrencinin eğitim yaşantısının sürekliliği ve özel eğitime ilişkin hak ve sorumlulukları konusunda ailelere rehberlik edebilme ve onlarla birlikte çalışabilme* Zihin engelli öğrencilere eğitim sunarken, özellikle bilimsel dayanaklı yöntemlere dayalı uygulamaları verimli şekilde kullanabilme* Zihin engelli öğrencilerin gereksinimlerini karşılayabilmek amacıyla bireyselleştirilmiş eğitim programları hazırlayıp uygulayabilme* Erken özel eğitimde kullanılan programları(Küçük Adımlar, Portage, Erken Yoğun Davranışsal Eğitim Programı vb.) uygulayabilme* Özel gereksinimi olan çocukların yanı sıra normal gelişim gösteren çocukların da gelişimsel özellikleri hakkında gerekli bilgilere sahip olma* Zihin engelli öğrencinin ve akranlarının öğretimsel etkinliklere katılım düzeyini azaltan ve sunulan eğitimin etkililiğini düşüren davranış problemlerini ortadan kaldırma veya en aza indirme* Kaynaştırma uygulamalarını verimli bir şekilde yürütebilme* Zihin engelli öğrencinin eğitim - öğretimiyle ilgili mevzuat konusunda sınıf öğretmenini, alan öğretmenini, okul yöneticilerini bilgilendirme ve zihin engelli öğrencinin gelişiminin desteklenmesi konusunda disiplinler arası işbirliği yapabilme* Özel eğitim alanındaki sosyal sorumluluk projelerinde yer alabilme* Öğretim ve araştırma amaçlı temel düzeyde yabancı dil ve bilişim teknolojilerini kullanabilme* Yasal ve etik kurallar çerçevesinde görevini yapabilme becerilerini kazandırmayı hedeflemektedir.
​​​​​​

güncelleme: 22.12.2016 18:24