Amaç / Hedef

Amaç

Üstün zekalı bireylerin özellikleri konusunda bilgi sahibi olan, onların bireysel ihtiyaçlarını dikkate alarak eğitim verebilecek, Türk eğitim sistemi ve özel eğitim yönetmelikleri konusunda yetkin ve bu doğrultuda çalışabilecek öğretmenler yetiştirmektir.

Hedef

* Üstün zekalı öğrencilere iletişim ve sosyal becerileri kazandırabilme ve onların sosyal kabulünü artırabilme* Üstün zekalı öğrencinin eğitim yaşantısının sürekliliği ve özel eğitime ilişkin hak ve sorumlulukları konusunda ailelere rehberlik edebilme ve onlarla birlikte çalışabilme* Üstün zekalı öğrencilere eğitim sunarken, özellikle bilimsel dayanaklı yöntemlere dayalı uygulamaları verimli şekilde kullanabilme* Üstün zekalı öğrencilerin gereksinimlerini karşılayabilmek amacıyla bireyselleştirilmiş eğitim programları hazırlayıp uygulayabilme* Üstün zekalı çocukların yanı sıra normal gelişim gösteren çocukların da gelişimsel özellikleri hakkında gerekli bilgilere sahip olma* Üstün zekalı öğrencinin ve akranlarının öğretimsel etkinliklere katılım düzeyini azaltan ve sunulan eğitimin etkililiğini düşüren davranış problemlerini ortadan kaldırma veya en aza indirme* Kaynaştırma uygulamalarını verimli bir şekilde yürütebilme* Üstün zekalı öğrencinin eğitim - öğretimiyle ilgili mevzuat konusunda sınıf öğretmenini, alan öğretmenini, okul yöneticilerini bilgilendirme ve üstün zekalı öğrencinin gelişiminin desteklenmesi konusunda disiplinler arası işbirliği yapabilme* Özel eğitim alanındaki sosyal sorumluluk projelerinde yer alabilme* Öğretim ve araştırma amaçlı temel düzeyde yabancı dil ve bilişim teknolojilerini kullanabilme* Yasal ve etik kurallar çerçevesinde görevini yapabilme becerilerini kazandırmayı hedeflemektedir.
​​​​​​

güncelleme: 22.12.2016 18:24