Türkçe Öğretmenliği

Misyon

Türkçe Eğitimi alanında geliştirilen çağdaş yöntem ve görüşler ışığında, Türkçenin eğitim ve öğretiminde etkin olarak görev alabilecek, ileri düzeyde bilgilerle donatılmış nitelikli öğretmen ve araştırmacılar yetiştirmek programımızın temel hedefidir.

Dil, kültürdür. Öğretmen adaylarının kültürümüzün temel unsurlarıyla donanmaları ve bu değerlerle bütünleşmeleri amaç edinilmektedir. Öğretmen adaylarının; bu kültürün taşıyıcısı, aktarıcısı ve geliştiricisi olarak yetiştirilmeleri esastır.

Bölüm Olanakları
• Yandal
• Çift anadal
• Uluslararası değişim programları ile yurt dışında eğitim (1 veya 2 yarıyıl)
• Mezuniyet sonrası yüksek lisans programlarına devam imkanı
Kariyer Olanakları
Bölüm mezunları, T.C. Millî Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda ve özel öğretim kurumlarında Türkçe Öğretmeni olarak çalışabilmektedir. Ayrıca mezunlarımız basın-yayın kuruluşlarında, yurt içi ve dışındaki eğitim ve kültür kurumlarında, arşiv müzelerinde, Türkoloji merkezlerinde, Türk Cumhuriyetleri ile ilgili özel ve resmî kuruluşlarda çalışabilecek ve üniversitelerin ilgili bölümlerinde akademisyen olarak görev alabileceklerdir.

Doç. Dr. Selim EMİROĞLU
Türkçe Öğretmenliği
Bölüm Başkanı

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

güncelleme: 4.10.2021 16:22

  Bölüm Başkanının Mesajı

Türkçe Eğitimi alanında geliştirilen çağdaş yöntem ve görüşler ışığında, Türkçe'nin 
eğitim ve öğretiminde etkin olarak görev alabilecek, ileri düzeyde bilgilerle donatılmış 
nitelikli öğretmen ve  araştırmacılar yetiştirmek programımızın temel hedefidir. 

Türkçe Öğretmenliği Programı öğrencilerinin çağdaş eğitimin ilke ve esaslarına bağlı, 
bilimsel ve eleştirel düşünme yeteneğine sahip,  teknolojik değişimlere ayak 
uydurabilen ve alanlarıyla ilgili ileri düzeyde bilgi kaynaklarını kullanabilen dış görünüm,  
tutum  ve davranışları ile topluma örnek olabilen öğretmenler olarak yetiştirilmeleri 
hedeflenmektedir.


Doç. Dr. Selim EMİROĞLU
Türkçe Öğretmenliği
Bölüm Başkanı


Aydın Dergi

Aydın Gazete

Rehbere Sor

İletişim Bilgileri

Tanıtım Filmi