Akademik

Akademik yapı; verilen eğitimler, üretilen projeler, dijital tasarımlar, uygulamalı deneyimler ve bunların çıktılarının tartışılacağı, nitel ve nicel araştırmalarla akademik çalışmalara dönüştürüleceği ve güncel sorunlara çözümler ve değerlendirmeler yapabileceği, aynı zamanda İstanbul Aydın Üniversitesi İletişim Fakültesi bünyesinde oluşturulan çalışmaların uluslararası hakemli Yeni Medya Elektronik Dergisi'nde yayınlanacağı planlanmaktadır. Ayrıca akademik anlamda lisans bitirme projeleri ve yüksek lisans tezlerinin de merkezde yapılacak uygulamalı çalışmalarla desteklenmesi amaçlanmaktadır.

güncelleme: 26.3.2019 11:31