Gazzâlî Dersleri ve Balkanlar Sohbeti

TARMER Müdürü Sn. Prof. Dr Mustafa Sâim Yeprem'in danışmanlığında faaliyet gösteren "İAÜ İslam, Düşünce ve Aktivite Kulübü" üyeleri ile İAÜ Öğrenci Kulüpleri Birliği'ndeki öğrencilerin katılımları ile 25 Aralık 2017 Pazartesi günü Oval Salon'da gerçekleştirilen ilk etkinlikte; Prof. Dr. M. Sâim Yeprem tarafından İmâm-ı Gazzâlî'nin "İslam'da Müsamaha" isimli eserine yönelik bir ders gerçekleştirildi. İslâmî meselelere yönelik sağlıklı bir bakış açısı kazanabilmek adına hangi temel kaynakların okunması, hangi temel kavramların bilinmesi gerektiğine yönelik detaylı bir söyleşi yapıldı...


2.JPG14.JPG


Etkinliğin ikinci bölümünde ise; 

Kosovalı genç tarihçi ve araştırmacı Eldar Uka, 

görsel bir sunum eşliğinde 

"Tarihimizde ve Günümüzde Balkanlar'ın Önemi"ni anlattı. 


1.jpg


Bağımsız Bosna-Hersek'in 

ilk cumhurbaşkanı olan Aliya İzzet Begoviç'in 

fikir adamlığı yönüne 

ve İslam'a bakış açısına da değinilen sohbette; 

sağlıklı bir gelecek inşası adına 

gençliğin hangi vasıflarla donanması gerektiği konuşuldu…


5.JPG20.JPG

güncelleme: 26.12.2017 20:24