Engelli Öğrenci Birimi


Engelli Öğrencilere Engel Türlerine Göre Sağlanan Somut Kolaylıkların Listesi


1-)Erişilebilir Kampüs çalışmaları her yeni yapılan binalarda uygulanmak üzere devam etmektedir.

2-)Ders planlama sürecinde öğrencilerin engel grupları dikkate alınarak planlama yapılmaktadır.

3-)Engelli biriminde her dönem başında toplantılar gerçekleştirilmekte olup, öğrencilerin merkez bünyesinde ve üniversite de gerçekleştirilen etkinliklere aktif katılımları sağlanmaya çalışılmaktadır.

4-)Erişilebilirlik konusunda talep doğrultusunda  desteği engelli öğrenciye sağlanabilmektedir.

5-)İşitme engelli öğrencileri daha iyi anlayabilmek ve birebir iletişimde sıkıntı yaşanmaması adına fakülte seçmeli işaret dili dersi açılmıştır. İşitme engelli öğrencilerle rahat iletişim kurabilmek adına engelli biriminde ve merkezinde işaret dili bilen uzman kişi bulunmaktadır.

6-)Görme engelli öğrencilerin ders dökümanlarının sesli kitaba çevrilmesi için kütüphanemizde sesli kitap projesi başlatılmıştır.

7-)Tüm engel grupları için yapılan, yapılacak olan çalışmaları kapsayan yönerge taslağı hazırlanmıştır.

8-)Görme, işitme zorluğu ve dikkat eksikliği, hiperaktivite, disleksi - disgrafi, distoni v.b. gibi sorunlar   yaşayan özel gereksinimli öğrencilerin talebi doğrultusunda bu öğrencilerin bir gözetmen eşliğinde tek kişilik bir ortamda sınav olmaları sağlanır.

9-)Özel gereksinimli öğrencilere, öğrenci talebi doğrultusunda gerekli görülen durumlarda ders çalışma konusunda kısmi zamanlı öğrenci veya gönüllü öğrenci destek hizmeti verilebilmektedir.

10-)Özel gereksinimli öğrencilerin üniversitenin mekanlarında güçlük çekmeden erişimlerinin sağlanması için hareket engeli olan öğrenciye mevcut asansörlerin kullanım izni verilir.

11-)Özel gereksinimli öğrencilere talepleri doğrultusunda ilave burs desteği sağlanmaya çalışılmaktadır.

12-)Özel gereksinimli öğrenciler Erasmus yurtdışı fırsatlarından yararlanması için desteklenmekte ve "Erasmus Birim Koordinatörlüğü" ile koordineli yürütülmektedir.

13-)Her eğitim dönemi başında engelli öğrencilerde dahil olmak üzere tüm öğrencilere "Sağlık Anketi" uygulanmaktadır.

14-)Engeli olan öğrenciler ve aileleri için  "Afet Yönetim Planı" hazırlanmıştır. 2017-2018 eğitim döneminde engelli öğrencilere ilgili bilinçlendirme eğitimleri verilmeye başlanacaktır.

15-) Engeli olan öğrencilerimize staj yeri ayarlanması, işe yerleştirme konularında destek olunmaktadır.

16-) Engeli olan bireylerin sosyalleşmeleri için engelli biriminin ve öğrenci kulüplerinin faaliyetlerine katılmaları sağlanmaktadır.


Engelli Öğrenci Birimi Sorumlusu : Süreyya Kumru

Tel                   : +90 212 444 1 428  Dahili: 14636

Fax                  : +90 212 425 57 59

Twitter           :   IAU_EYPRO


güncelleme: 26.3.2018 14:56