Amaç / Hedef

Amaç

Türkiye’nin çok yakından ticari ilişkiler geliştirdiği, turizm ve tarım sektörleri için en önemli ülkelerden biri olan Rusya ile ticari ve kültürel ilişkilerde Rus dilini bilen ara eleman ve çevirmenlere yoğun bir ihtiyaç duyulmaktadır. Bu sebepten dolayı Uygulamalı Rusça ve Çevirmenlik Programı’nın temel amacı, Türkiye ve Rusya arasında gün geçtikçe artan siyasî, ekonomik ve kültürel işbirliklerine katkıda bulunan ve gün geçtikçe artan iş sahalarında görev alan, Rus dili ve kültürünü bilen nitelikli insan gücünü yetiştirmektir. Rusça, Türkiye’de politika, ekonomi, ticaret ve turizm gibi birçok alanda başarıya ulaşmanın en önemli şartlarından birisidir.

Hedef

Uygulamalı Rusça ve Çevirmenlik ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için ekip üyesi olarak sorumluluk alır. Sosyal, kültürel ve sanatsal alanlarda yürütülen bir proje çerçevesinde sorumluluğu altında çalışanların gelişimlerine yönelik etkinlikleri yürütür. Uygulamalı Rusça ve Çevirmenlik edindiği temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilerini aynı düzey veya bir üst eğitim düzeyinde kullanır. İhtiyaç duyulan temel düzeydeki nitelikli insan gücünün gerektirdiği dilsel, sanatsal ve kültürel birikime sahiptir. Öğrenimini aynı alanda bir ileri eğitim düzeyine veya aynı düzeydeki bir mesleğe yönlendirir. Kültür, sanat ve eğitim alanlarında yaşam boyu öğrenme bilinci oluşturur. Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyinde kullanarak beşeri bilimler alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar. Beşeri bilimler alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır. Çalışma Alanları, Rusça-Türkçe çeviri büroları, devlet ve özel televizyon kanalları, gazete ve dergiler, yayınevlerine bağlı kitap çeviri merkezleri olmak üzere bir çok sektördür.

güncelleme: 23.1.2020 16:15