Uçak Teknolojisi

          İstanbul Aydın Üniversitesi Anadolu BİL Meslek Yüksekokulu Uçak Teknolojisi programının amacı sivil havacılık sektörünün “uçak teknisyeni” ihtiyacını karşılayacak teknisyen adayları yetiştirmektir. Hızla gelişen havacılık sektöründeki ivmeye paralel olarak yetişmiş havaaracı bakım teknisyenine ihtiyaçta aynı oranda artmaktadır. İstanbul Aydın Üniversitesi Anadolu Bil Meslek Yüksek Okulu Uçak Teknolojisi Programının öğretim içeriği Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından SHY-147 Kapsamında Tanınan Okul olarak yetkilendirilmiştir. Okulumuza SHY-66 A1 kategorisi Hava Aracı Bakım Personeli Lisansı için 12 modül dersine kredilendirme hakkı tanınmıştır.  Uygulamalı eğitimler okulumuz bünyesindeki uçak teknolojileri merkezi yerleşkesinde hangar, uçak sistemleri, mekanik ve yapısal atölyelerinde yapılmaktadır. 

          Öğrencilerimiz SHY-66 A1 kategorisi Hava Aracı Bakım Personeli Lisansı hakkına sahip olabilmeleri için söz konusu 12 adet modülün sınavlarında başarılı olmalı ve 88 adet task eğitim programını tamamlamalıdır.  Bu gereklilikleri yerine getiren mezunlarımıza “SHT-147 Kapsamında Tanınan Okul Sertifikası” verilir. Bu aşamadan sonra A1 lisanslarını alabilmeleri için 2 yıl sht-145 sertifikasına sahip havaaracı bakım-onarım işletmelerinde bakım deneyim süresini doldurmaları gereklidir. Mezunlarımız eğitim ve sertifikasyon sürecini tamamlamalarının ardından havacılık bakım – onarım sektöründe uçak bakım teknisyeni olarak görev alabilmektedirler.


güncelleme: 18.5.2023 18:08

  Bölüm Başkanının Mesajı

Özgörev (Misyon)
Uçak Teknolojisinde fiziğe ve özellikle mekanik konulara ilgili ve bu alanlarda başarılı olabilecek , şekil ilişkilerini görebilen , sorumlu, dikkatli, kurallara uyan başkaları ile işbirliği halinde çalışabilen ve yenilikleri takip edebilen kimseler olan teknisyenler yetiştirmektir.Karıyer Olanakları Mezunlar havacılık sektöründe imalat yapan firmalarda veya büyük çaplı bakım onarım yapan firmalarda teknik personel olarak çalışabilmektedirler.Bölüm OlanaklarıUçak Teknolojisi Programı, sivil havayolu taşımacılığı kapasitesinin gelecekte iki kat artacağı öngörüsünden hareketle bu alanda nitelikli insan kaynağını oluşturmayı amaçlamaktadır. İlgili sektörün ihtiyacını karşılamak üzere açılmış olan program havacılık kurumlarıyla anlaşmalar yaparak havacılık sektöründe hem imalat yapan firmaların hem de bakım-onarım yapan firmaların ihtiyacına uygun nitelikli elemanlar yetiştirmeyi hedefler. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) tarafından; A1 (Türbinli Uçak), kategorisinde TR.147RS.006 onay numarası ile SHY-147 Tanınan Okul statüsüne sahip olan Uçak Teknolojisi Programı, A kategoride (A modüller; 1-2-3-5-6-7-8-9-10-11-15-17) sahip olduğu kredilendirme haklarına, yoğun çalışmalar sonucunda kredilendirme haklarını da eklemiş bulunmaktadır. Üniversitemizde 2020-2021 Eğitim-Öğretim yılından itibaren öğrenim gören ve görecek olan öğrencilerimiz A1 kategorisinde, muafiyet haklarına sahiptir. Uçak Teknolojisi Programı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından, SHY-147 Kapsamında A1 Türbinli Uçaklar Tanınan Okul olarak yetkilidir.  İstanbul Aydın Üniversitesi, 03 Nisan 2019’de düzenlenen yetkilendirme belgesiyle de Tanınan Okul Yetkisi alan Üniversite olmuştur.  

Duyurular

  • A1 Kategorisi Gereği Yapılacak Modül Sınavları Hakkında.

Aydın Dergi

Aydın Gazete

Rehbere Sor

İletişim Bilgileri

Tanıtım Filmi