Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi

foto bölüm.jpg

Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi Programı İstanbul Aydın Üniversitesi Anadolu Bil Meslek Yüksekokulu, Gıda İşleme Bölümü bünyesinde 2013-2014 Eğitim-Öğretim yılında kurulmuştur. Türk öğrenciler, Gıda Kalite  Kontrolü Ve Analizi Programına Öğrenci Seçme  ve Yerleştirme Merkezinin (ÖSYM) yaptığı Yüksek Öğretime Giriş sınavı YKS sonucuna göre kabul edilirler.

Eğitim süresi iki yıl ve örgün öğretim verilmektedir. Bu eğitim sonucunda program mezunlarına ön lisans diploması ve Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi Teknikeri meslek ünvanı verilmektedir.

 MİSYONUMUZ

Hammadde temininden itibaren işleme, ambalajlama ve depolama aşamalarında kaliteli ve güvenli gıda üretimi yöntemleri, gıda kalite karakteristiklerinin analizleri ve elde edilen analiz sonuçlarının yasal düzenlemelere göre değerlendirilmesi üzerine eğitim vererek, gıda endüstrisindeki kuruluşlarının ihtiyacı olan bilgi, beceri ve yetkinlikte "Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi Teknikeri" yetiştirmektir.

VİZYONUMUZ

21nci yüzyılda Meslek Yüksek Okulu düzeyinde en ileri düzeyde meslek eğitimi veren, yeni bilgi üreten, yeni bilgilerin yerel, ulusal ve uluslararası kurumlarda ve işletmelerde başarıyla uygulanmasını sağlayacak örnek kişiler yetiştiren öncü ve yenilikçi bir program olmak ve çağdaş Dünya ve ülke koşullarına duyarlı, gıda sektöründe evrensel bilim ve eğitimi temel alan, kuramsal bilgi birikimini pratikle birleştirebilen, alanında, gıda bilimi, laboratuvar tekniklerini bilen, bu teknolojileri verimli ve etkili kullanan, laboratuvar standartlarının gelişimine ve yaşam kalitesinin arttırılmasına katkı sağlayan, alanında sorunları algılayan, çözümler üretebilen, analitik düşünme yeteneğine, takım çalışmasına ve sorumluluk duygusuna sahip Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi teknikerler yetiştirmektir.

 

AMAÇ ve HEDEFİMİZ

Programının amacı; temel gıda bilgilerini, çağdaş eğitim yöntemleriyle aktararak, ulusal ve uluslararası alanda mesleğini icra edebilen, endüstrinin ihtiyaçlarına cevap verebilecek yetkinlikte, her yönüyle donanımlı Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi Teknikerleri yetiştirmektir. Geniş laboratuvar imkânlarıyla buluşturulan öğrencilerimize, öğrenimleri sürecinde endüstride gıda alanında aktif olarak çalışma olanağı sağlanmaktadır. Programımız elde ettiği bilgileri ve becerileri kalite sağlama, gıda kontrolü ve gıda üretimi gibi alanlarda etkin kullanabilen; gıda endüstrisi, kamu kuruluşları ve üniversitelerce öncelikle tercih edilen mezun yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

 

Bölümümüzün başlıca hedefi gerekli bilimsel ve sosyal yetkinliklerle donatılmış, bir üst seviyedeki eğitimleri takip edebilen, çalışacakları ortamlarda kritik düşünme ve liderlik becerilerine sahip, disiplinler arası işbirliği sağlayabilen, yönetici özelliklerine sahip, yenilikçi, özgün çözümler üretebilen Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi Teknikerleri yetiştirmektir.

Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi Programı; Gıda İşleme Bölümü bünyesinde, Florya yerleşkesinde, 1. öğretim olarak Türkçe eğitim veren bir programdır. Arzu eden öğrencilerimize, ön lisans eğitimlerine başlamadan önce, Hazırlık Programı kapsamında bir yıl İngilizce eğitim olanağı da sunulmaktadır.

Öğrencilerimize dört yarıyıl boyunca, konularında yüksek akademik ve sektörel tecrübeye sahip öğretim kadromuz tarafından eğitim verilmektedir. Özellikle mesleki derslerin görsel sunumlarla desteklenmesi için gerekli projeksiyon ve bilgisayar donanımlarına sahip derslikler, Gıda İşleme Bölümü bünyesinde yer alan uygulama laboratuvarları ve bütün bunların yanı sıra konusunda ve sektörde uzman güçlü akademik kadrosu programı farklı kılan özelliklerdir.

Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi Programında kurumsal bilginin yanı sıra uygulamalı eğitim-öğretim yaparak öğrencilerin becerilerini geliştirmeleri sağlanmaktadır. Bu amaçla 1. ve 2. yarıyılda program için temel ve kültürel bilgileri içeren dersler, 3. ve 4. yarıyılda ise mesleki becerileri arttıracak uygulamalı derslere ağırlık verilmektedir.

Ayrıca programda eğitim göre öğrenciler, üniversitemizin diğer bölüm ve programlarında olduğu gibi zorunlu yaz stajı haricinde 3 yarıyıl boyunca haftanın bir günü olmak üzere yerinde uygulama çalışması yaparak sektöre daha hazır hale getirilmektedir.

Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi Programından mezun olanlar; gıda güvenliğinin ve kalitesinin temini için gıda ve gıda ile temasta bulunan madde ve malzemelerin birincil üretim aşaması dâhil olmak üzere üretim, işleme ve dağıtım aşamalarında asgari teknik ve hijyenik şartları gözeterek, yönetmeliğe uygun olarak gıda denetim ve kontrol hizmetleri yapabilecek ve gerektiğinde bir denetim raporu düzenleyebilecek yardımcı elemanlar olarak yetişir.

Aynı zamanda gıdanın üretiminden tüketimine kadar geçen süreçteki bütün aşamalarda numune alma, alınan numunelerin duyusal, fiziksel, kimyasal ve mikrobiyolojik analizlerini yapma bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişilerdir.

 

 

güncelleme: 23.9.2021 16:01

  Bölüm Başkanının Mesajı

Gıda insan yaşamı için vazgeçilemeyecek gereksinimlerden biridir ve bu gereksinim gıda endüstrisinin sürekli gelişmesini sağlayan sebeptir. Artan nüfus ve buna bağlı olarak artan gıda talebini tüketicilere güvenli gıdalar sunarak karşılamaya çalışan gıda endüstrisi sürekli gelişen dinamik bir yapıya sahiptir. Bu sebeple teknolojiye uyum sağlamış, bilgili, yetkin, yenilikçi, yaratıcı ve girişken gıda bilimi ve teknolojisi ile uğraşan bilim insanlarına ihtiyaç vardır.

Gıda üretiminin ve tüketiminin hiçbir zaman bitmeyeceği günümüz dünyasında,  güvenli gıda üretiminin her aşamasında etkin rol alan gıda teknikerlerine gereksinim artmakta ve artmaya devam etmektedir. 

Programımızda gıda sektörünün taleplerine cevap verecek nitelikte, gıda bilimi ve teknolojisi alanlarında bilgili, gıda üretiminde hammadde alımından müşterinin tabağına gelene kadar olan tüm gıda zinciri aşamaları hakkında gerekli teorik bilgiye sahip, gıda üretim hattında ve gıda laboratuvarlarında gerekli kalite, kontrol ve analizleri yapıp yorumlayabilen,  gittiği her yerde fark yaratan Gıda Teknikerleri yetiştirilmektir.  

Yetkin akademik kadromuz ve pek çok yerde bulamayacağınız üniversitemizin olanakları ile en iyi şekilde eğitilmek, sektörde kendinize yer bulmak için sizlerin de bir parçamız olmanızı isteriz.

Hepinize hayatınızda başarılar dilerim.

                                                 Öğr. Gör. Aysun SAĞLAM

                                   Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi Program Başkanı

                                                                  


Duyurular

  • Dünya Gıda Günü paneli
  • Kampüse giriş izni hk.
  • Ders seçimleri
  • Kongre katılımı
  • Kongre katılımı
  • Etkinliklerimiz (Tıklayınız)

Aydın Dergi

Aydın Gazete

Rehbere Sor

İletişim Bilgileri

Tanıtım Filmi