Sınıf Öğretmenliği

​​​​​​Özgörev (Misyon)​​

Sınıf Öğretmenliği Programı disiplinlerarası bir çalışma alanıdır. Sınıf Öğretmenliği Programında, alan bilgisi, meslek bilgisi ve genel kültür derslerine yer verilmektedir. Ayrıca öğretmen adaylarına seçmeli dersler de sunulmaktadır. Dersler kuramsal ve uygulamalı olarak yürütülmektedir. Programdaki dersler teknoloji destekli ortamlarda verilmektedir. Sınıf Öğretmenliği Programı, Eğitim Fakültesi Temel Eğitim Bölümü içerisinde yer alan bir lisans programıdır. Sınıf Öğretmenliği Programı’nın misyonu çağdaş, demokrasiyi benimsemiş, teknoloji ile donatılmış, bilimin yol göstericiliğine inanan, yapıcı, yaratıcı ve üretici sınıf öğretmenleri yetiştirmektir. Bu programın temel görevi öğretmenler adaylarını üst düzeyde eğitim, öğretim ve araştırma için gerekli becerilerle donatmaktır. Bu programa dahil olan öğretmen adaylarından bilgiyi çeşitli ürünlere dönüştürmeleri, dünya standartlarında temel, uygulamalı ve disiplinler arası süreçleri yönetebilecek yetkinliklere sahip olmaları ve bu yetiler aracılığıyla topluma hizmet eden bireyler olarak yetişmeleri beklenmektedir. ​ Vizyon Temel vizyonumuz evrensel değerler ışığında, bilim, teknoloji ve sanat alanındaki gelişmelerden yararlanarak gelecekte ulusal ve evrensel kalkınmaya katkıda bulunacak, nitelikli milli kültüre ve evrensel değerlere saygı duyan öğretmenler yetiştirmektir.​  

Bölüm Olanakları:

• Yandal 

• Çift anadal 
• Uluslararası değişim programları ile yurt dışında eğitim (1 veya 2 yarıyıl) 
• Mezuniyet sonrası yüksek lisans eğitimi

Kariyer Olanakları


Sınıf Öğretmenliği Programından mezun olan öğrencilerimiz, T.C. Millî Eğitim Bakanlığına bağlı resmi ve özel okullarda öğretmenlik yapabilmekte, üniversitelerde lisansüstü çalışmalar yürütebilmektedirler.​​​​​​

​​Dr. Öğr. Üyesi Ömer Faruk TAVŞANLI
Sınıf Öğretmenliği
Bölüm Başkanı

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

güncelleme: 29.1.2021 11:48

  Bölüm Başkanının Mesajı

         Sınıf Öğretmenliği Bölümü’nde temel misyon; temel eğitim   öğrencilerine toplumsal yaşamda gerekli temel bilgi, beceri ve tutumları kazandıracak öğretmenleri yetiştirmektir. 

          Sınıf öğretmenliği programında matematik, fen bilgisi, sosyal bilgiler, hayat bilgisi, Türkçe, güzel yazı, müzik, resim ve beden eğitimi ve öğretimi konularında bilgi kazandıran derslerden başka çocuk psikolojisi, çocuk edebiyatı, insan hakları, rehberlik, ölçme ve değerlendirme, öğretim teknikleri, sınıf yönetimi gibi dersler verilmekte ve öğretmen adaylarına M. E. Bakanlığı’na bağlı  okullarda üç öğretim döneminde öğretmenlik uygulamaları yaptırılmaktadır.


​​Dr. Öğr. Üyesi Ömer Faruk TAVŞANLI
Sınıf Öğretmenliği
Bölüm BaşkanıAydın Dergi

Aydın Gazete

Rehbere Sor

İletişim Bilgileri

Tanıtım Filmi