Özel Eğitim

​​​​​​Özgörev (Misyon)​​

     İstanbul Aydın Üniversitesi Özel Eğitim Anabilim Dalı, Yüksek Öğretim Kurulu'nun eğitim fakültelerinde gerçekleştirdiği yeniden yapılandırmaya bağlı olarak 2016-2017 akademik yılında kurulmuştur. Anabilim dalımızın amacı, üniversite ve bölümümüzün misyonu doğrultusunda, özel eğitim gereksinimi olan bireyler ve eğitimlerine yönelik evrensel düzeyde bilgi üretmek, yaymak ve kullanmaktır. Özel Eğitim Öğretmenliği Programın amacı ise erken çocukluk döneminden yetişkinlik dönemine kadar tüm yaş gruplarındaki özel gereksinimli bireylerin (işitme, görme, zihinsel yetersizlik, otizm spektrum bozukluğu, özel yetenek gibi) gelişimsel potansiyellerine ulaşmalarını destekleyen ve özel gereksinimi olan bireylere bireysel ya da grup eğitimi verebilecek, özel eğitim ve ilgili hizmetlerin planlanması, yürütülmesi ve izlenmesinde görev alabilecek özel eğitim öğretmenleri yetiştirmektir. 
Genel eğitim ortamlarında yer alan öğretmenlerin sahip olması gereken öğretmen yeterliklerinin yanı sıra bazı özel yeterliklere sahip olması gereken özel eğitim öğretmenliğine yönelik öğretmen yetiştiren bölümümüz öğretmen adaylarına, kanıt temelli bilgi ve teknoloji ile bütünleştirilmiş uygulamalar ve farklı eğitim ortamlarında yürütülen kapsamlı öğretmenlik uygulamaları imkanlarını sunmaktadır.
Kanıt temelli bilgilerin aktarıldığı dersler, saha deneyimleri ve uygulamalarda öğrencilere sağlanan güçlü rehberlikle, alanda yetişen öğretmen adaylarımız, tüm çocukların bireysel eğitim ihtiyaçlarını karşılayacak  bireysel eğitim programları hazırlayacak, öğretimi ve gelişimsel destekleri uyarlayacak öğretmenlere dönüşmektedir. Öğrencilerimiz aynı zamanda öğretim üyelerimizle bilimsel araştırmalarda yakın çalışma imkanlarına ve gelişimsel destekleri gözlemleme, deneyimleme, uygulama olanaklarına sahiptirler.
İstanbul Aydın Üniversitesi, Özel Eğitim Bölümü özel gereksinimli bireylerin yaşam kalitelerini artırmayı nihai hedef olarak belirlemiş bir bölümdür. Alanda ileri araştırmaları yürüten bilim insanlarımız ile bölümümüz, öğretmen adaylarını gelecekteki öğrencilerinin eğitiminde fark yaratmaları için yetiştirmektedir.
Programa yerleştirmede mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarının çocuk gelişimi, çocuk gelişimi ve bakımı, çocuk gelişimi ve eğitimi bölümleri mezunlarına ek puan uygulanmaktadır. Özel Eğitim Programı'ndan mezun olan öğretmen adaylarının istihdamına yönelik ise özel eğitim öğretmenleri Milli Eğitim Bakanlığı bağlı; özel eğitim uygulama merkezi okulları, özel eğitim mesleki eğitim merkezleri, özel eğitim alt sınıfları (ilkokul-ortaokul-lise), özel eğitim okulları destek eğitim sınıfları, Rehberlik ve Araştırma Merkezleri (RAM), özel özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde çalışabilecek ayrıca üniversitelerin ilgili bölümlerinde akademisyen olarak görev alabileceklerdir. Bunlara ek olarak koşulları karşılama durumunda Bilim ve Sanat Merkezlerinde açık bulunan sınıf öğretmenliği kadrolarına da müracaat edebilirler.
Programımızın vizyonu, özel gereksinimi olan öğrencilerin eğitiminde Yüksek Öğretim Kurulu’nun belirlenmiş olduğu 6 temel nitelik doğrultusunda özel eğitim alanında uzmanlaşmış, araştırmacı, ilkeli, gelişmeye açık, teoriden pratiğe geçişi çok iyi başarabilen, yaratıcılığı yüksek öğretmenler yetiştirip özel eğitim gereksinimi olan bireylerin bağımsız yaşama ve işlevsel akademik becerilerini geliştirip, potansiyellerini gerçekleştirebilen, ülkesine ve tüm insanlığa faydalı bireyler olmalarını sağlamaktır. Programın açılmasının zaruretini ortaya koyan yukarıdaki gerekçeler ve vizyonumuz doğrultusunda, misyonumuzu da yansıtan bu programın amaçlarını şöyle sıralayabiliriz: 
a) Örgün eğitim ortamında yer alan özel eğitim gereksinimi olan öğrencilerin eğitimsel ihtiyaçlarını en iyi şekilde karşılayabilecek öğretmenleri yetiştirmek, 
b) Özel eğitim gereksinimi olan öğrencilerin eğitimlerinde gelişen teknolojiler ve yeni pedogojik yaklaşımları takip eden öğretmenler yetiştirmek, 
c) Yukarıda belirtilen nitelikte öğretmenlerin yetiştirilmesi için gerekli ders içeriğinin oluşturulmasını sağlamak, 
d) Özel eğitim öğretmenlerinin eğitimi teorik ve uygulamalı eğitimleri ile birlikte dört yılda en iyi şekilde donanım sahibi olmalarını sağlamak, 
e) Özel eğitim öğretmenlerinin yetiştirilmesinde bu alanda akademik çalışma yapabilmelerini sağlayacak temel bilgilerin yanında, bilimsel araştırma becerilerini de geliştirmeleri sağlayıcı bir eğitim olanağı sunmaktır.

Bölüm olanaklarına yönelik öğretmen adaylarımız yandal, çift anadal, uluslararası değişim programları ile yurt dışında eğitim (1 veya 2 yarıyıl), mezuniyet sonrası yüksek lisans programlarına devam etme imkanlarına sahiptirler.
Bölümdeki kariyer olanaklarına yönelik, bölümden mezun olan özel eğitim öğretmenleri Milli Eğitim Bakanlığı bağlı; özel eğitim uygulama merkezi okulları, özel eğitim mesleki eğitim merkezleri, özel eğitim alt sınıfları (ilkokul-ortaokul-lise), özel eğitim okulları destek eğitim sınıfları, Rehberlik ve Araştırma Merkezleri (RAM), özel özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde çalışabilecek ayrıca üniversitelerin ilgili bölümlerinde akademisyen olarak görev alabileceklerdir. Bunlara ek olarak koşulları karşılama durumunda Bilim ve Sanat Merkezlerinde açık bulunan sınıf öğretmenliği kadrolarına da müracaat edebilirler.

Bölüm Olanakları 
• Yandal 
• Çift anadal 
• Uluslararası değişim programları ile yurt dışında eğitim (1 veya 2 yarıyıl) 
• Mezuniyet sonrası yüksek lisans programlarına devam imkanı

Kariyer Olanakları 

     Bölümdeki kariyer olanaklarına yönelik, bölümden mezun olan özel eğitim öğretmenleri Milli Eğitim Bakanlığı bağlı; özel eğitim uygulama merkezi okulları, özel eğitim mesleki eğitim merkezleri, özel eğitim alt sınıfları (ilkokul-ortaokul-lise), özel eğitim okulları destek eğitim sınıfları, Rehberlik ve Araştırma Merkezleri (RAM), özel özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde çalışabilecek ayrıca üniversitelerin ilgili bölümlerinde akademisyen olarak görev alabileceklerdir. Bunlara ek olarak koşulları karşılama durumunda Bilim ve Sanat Merkezlerinde açık bulunan sınıf öğretmenliği kadrolarına da müracaat edebilirler.
Alanyazında yer alan raporlar doğrultusunda yetersizliği olan bireylerin görülme sıklığındaki artış, ülkemizdeki özel eğitim öğretmenine olan ihtiyacı da her geçen gün artırmaktadır. Mezun olan öğrencilerimizin üniversitemizde verilen eğitimin kalitesi de dikkate alındığında sahada iş bulma garantisi oldukça yüksektir.

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

güncelleme: 29.1.2021 11:44

  Bölüm Başkanının Mesajı

Özel Eğitim Bölümü’nün amacı gelişimsel yetersizliği olan çocuklar ile üstün zekalı çocuklar için özel eğitim öğretmeni yetiştirmektir. Özel eğitim öğretmenliği, genel eğitim öğretmenliğine ek olarak bazı özel yeterliklere sahip olmayı gerektirir. Dolayısıyla bu programda yer alan dersler bu gereksinimlere uygun olarak hazırlanmıştır. Derslerin bir bölümünü “öğretmenlik meslek bilgisi” ve “genel kültür” dersleri oluşturmaktadır. Bu dersler tüm öğretmenlik programlarında yer alan derslerdir. Diğerleri ise çoğunlukla zorunlu ya da seçmeli “alan ve alan eğitimi” dersleridir. Derslerin uygulamalı olarak yürütülmesine özel bir önem verilir, öyle ki yedinci ve sekizinci dönemde yer alan derslerin neredeyse tamamı uygulamalıdır. Uygulamalar alanında profesyonel hocalar aracılığı ile işbaşında yürütülmekte ve bu yönüyle özel eğitim öğretmeni yetiştiren diğer üniversitelerden farklılaşmaktadır.

Bu bölümde okumanın avantajları ve kariyer olanakları

Programdan mezun olan öğrencilerimiz, Türkiye'de ve KKTC'de Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde gelişimsel yetersizliği olan çocuklar ile üstün zekalı çocuklara hizmet veren sınıflarda, özel eğitim okulları ve merkezlerinde görev yapmaktadırlar.

 

Ülkemizde özel eğitim öğretmeni açığı vardır. Mezun öğrencilerimizin üniversitemizde verilen eğitimin kalitesi de dikkate alındığında iş bulma garantisi çok yüksektir.  


Dr. Öğr. Üyesi Mine AKKAYNAK
Özel Eğitim Öğretmenliği
Bölüm BaşkanıAydın Dergi

Aydın Gazete

Rehbere Sor

İletişim Bilgileri

Tanıtım Filmi