Sign In

 2. Foreign Language Course

​​İstanbul Aydın Üniversitesi bünyesinde, Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından yürütülen ikinci yabancı dil kursları, 20 Ekim 2014 tarihinde başlatılarak, 1. dönemin sonuna kadar başarıyla devam etmiştir. Bu kurslar için, öğrencilere gerek UBIS yoluyla, gerek üniversitemizin web sayfası yoluyla, ayrıca da posterler asılarak ve sınıflarda bilgi verilerek, bu kurslar hakkında ve kurslara katılabilme şartı olarak İngilizce yeterlilik sınavı hakkında bilgi verilmiştir. Sınava girmek isteyen öğrencilere ön kayıt yapılmış, ön kayıtlarda yaklaşık 2000 öğrenci başvurmuştur. Başarılı öğrenci sayısı 800 civarında olmuştur.  
Kurslarımızda Almanca, Fransızca, İtalyanca, Rusça, Çince,  Arapça ve İspanyolca' ya yer verilmiştir. Haftada 6 saat ders yapılmıştır. 134 saatlik bir programı kapsamaktadır. Almanca ve Arapça 2 sınıf olarak açılmış, 1. dönemin sonuna doğru öğrenci devamsızlığından dolayı, tek sınıf olarak 1. dönemi tamamlamıştır. İspanyolca sınıfı 3 sınıf olarak açılmış, yine aynı sebepten dolayı tek sınıf olarak devam etmiştir. İtalyanca, Fransızca ve Çince sınıfları da 2 sınıf olarak devam etmiş, ancak öğrenci devamsızlığından dolayı 2. dönem tek sınıf olarak devam edecektir. 9 Şubat 2015 ' te 2. dönem kurslar başlayacak ve 20 Mayıs 2015 'te final sınavıyla kurslar sona erecektir. Final sınavından en az '70' alan öğrenciler A2 seviyesinde sertifika almaya hak kazanacaklardır.

güncelleme: 24.4.2017 20:06