Değişimine İlişkin Bilgiler

​​​

güncelleme: 19.7.2016 19:21

 • ​Farabi Değişim Programı kapsamında öğrenci değişimi en az bir en fazla iki yarıyılı kapsamaktadır.
 • Lisans programlarının hazırlık ve birinci sınıfında okuyan öğrenciler, Farabi Değişim Programından yararlanamaz. 
 • Yüksek lisans ve doktora öğrencileri, hazırlık ve bilimsel hazırlık dönemleri ile esas eğitime başladıkları ilk yarıyıl için bu programdan yararlanamazlar.
 • Öğrenciler her bir eğitim öğretim kademesinde birer defa Farabi Değişim Programı değişimine katılabilirler. Ancak, bir öğrenci öğrenim hayatı boyunca sadece bir defa ve bir yarıyıl ya da bir akademik yıl burslu Farabi Değişim Programı öğrencisi olabilir.
 • Öğrencilerin, ortak bir kredi sistemi çerçevesinde belirlenen kredilere dayalı ders yükleri, kayıtlı oldukları yükseköğretim kurumlarında aynı yarıyılda almaları gereken ders yükünden daha az olamaz. Değişimde ders sayısı değil, derslerin kredileri dikkate alınır.
 • Öğrenciler Farabi Değişim Programı öğrencisi oldukları süre boyunca kendi yükseköğretim kurumlarına kayıtlarını yaptırarak öğrenci katkı paylarını ödemeye devam ederler. Değişime katılan öğrenciler kayıtlarını donduramazlar. Öğrenci, değişim programı çerçevesinde gideceği yükseköğretim kurumuna ayrıca öğrenci katkı payı ödemez.
 • Aynı mahalli sınırlar içerisinde bulunan yüksek öğrenim kurumları arasındaki değişimde ise, Farabi Değişim Programı yönetmeliği gereği Farabi Değişim Programı bursu verilemez ya da başka bir ödeme yapılamaz.

Başvuru Zamanı

Başvurular Farabi Kurum Koordinatörlüğünün  web sitesinde  ilan edilen tarihler arasında Bölüm Koordinatörlüklerine yapılır.

Başvuru Koşulları 

Farabi Değişim Programına başvurabilmek için aranan asgari koşullar aşağıda belirtilmektedir:

 • ​Öğrencinin, örgün eğitim verilen yükseköğretim programlarında kayıtlı lisans, yüksek lisans ve  doktora öğrencisi olması,
 • Lisans öğrencilerinin genel akademik not ortalamasının en az 2.0/4 olması, yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin genel akademik not ortalamasının en az 2.5/4 olması, 
 • Alttan dersinin bulunmaması,
 • Disiplin cezası almamış olması gerekmektedir.

2014-2015 Akademik Yılı Farabi Değişim Programı Başvuru Şartları:

 • ​Programdan daha önce faydalanmamış olmak
 • Ön Lisans ve Lisans öğrencileri için genel not ortalamasının en az 2,00/4,00 Yüksek Lisans ve Doktora öğrencileri için genel not ortalamasının en az 2,50/4,00 olması gerekmektedir.

Başvuruların Değerlendirilmesi ve Öğrenci Seçimi

Gidilecek yükseköğretim kurumunun eğitim dili Türkçe ise, değerlendirmede, başvurusu geçerli öğrencilerin not ortalamaları dikkate alınır ve her bir program için not ortalamaları sıralanarak seçim yapılmaktadır.
Gidilecek yükseköğretim kurumu tamamen ya da kısmen yabancı dilde eğitim-öğretim yapıyor ise, değerlendirmede başvuru şartlarına sahip, başvuruda bulunan öğrencinin not ortalamasının % 50'si ile eğitimde kullanılan yabancı dile ilişkin seviyesini gösteren yabancı dil puanlarının % 50'sinin toplamı dikkate alınarak, her bir program için öğrencilerin ağırlıklı not ortalaması sıralanarak seçim gerçekleştirilmektedir.

Ayrıntılı bilgi için lütfen http://farabi.yok.gov.tr/ web sitesini ziyaret ediniz.​