Yazı İşleri Müdürlüğü

​​​​​​​​​​​​​​Rektörlük tarafından yapılan yazışmaların evrak sevk ve kontrolünün tek bir merkezden yürütülmesini sağlamak amacıyla Genel Sekreterliğe bağlı olarak İstanbul Aydın Üniversitesi Yazı İşleri Müdürlüğü olarak görev yapmaktayız. Üniversitemiz idari birimlerinden, kurum dışından ve şahıslardan Rektörlüğe ve Genel Sekreterliğe gelen tüm yazıların EBYS (Elektronik Belge Yönetim Sistemi) üzerinden gelen-giden evrak akışlarının ve havalelerinin ilgili birim ve kuruluşlara hızlı ve sağlıklı bir şekilde zamanında gönderilmesini sağlamak ve bunun için gerekli tedbirleri almak, Üniversite ile Rektörlük bünyesinde oluşturulan kurulların toplantı kararlarını yazmak ve kararların ilgili birimlere dağıtımını yapmak, evrakları kodlama sistemine göre dosyalamak ve arşivlemek Yazı İşleri Müdürlüğü'nün sorumluluğundadır. Birimin görev alanı ile ilgili tüm iş ve işlemleri yürütürken benimsediği hedefler; yasal mevzuatı ve teknolojiyi yakından takip ederek yazışma standartlarını oluşturmak, kurumsal kimlik ve kültürünün gelişmesine katkıda bulunmak, verimlilik ilkelerine uygun olarak işlemleri planlamak, yönlendirmek, koordine etmek ve denetlemektir.

güncelleme: 24.3.2023 17:21

  Daire Başkanı Mesajı

​​

Duyurular

Aydın Dergi

Aydın Gazete

Rehbere Sor

İletişim Bilgileri

Tanıtım Filmi