Organizasyon Yapısı

​​

İstanbul Aydın Üniversitesine bağlı olarak teşkil edilecek Savunma Sanayii Teknolojileri  Araştırma ve Uygulama Merkezi'nin yönetim organları; merkez müdürü, yönetim kurulu ve danışma kurulundan oluşmaktadır. Savunma Sanayii Teknolojileri  Uygulama ve Araştırma  Merkezi (SSTUAM), Yönetim Kurulu üniversite rektörü tarafından Mühendislik Fakültesi bünyesinden atanacak 5 öğretim üyesi ve/veya görevlisinden oluşacaktır. SSTUAM Müdürü aynı zamanda SSTUAM Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapacaktır. SSTUAM Yönetim Kurulu'nda temsil edilmeyen Mühendislik Fakültesi bölümlerinden ve İstanbul Aydın Üniversitesi'nin diğer Fakültelerinden Rektörü tarafından atanacak temsilciler, arzu eden ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile endüstri temsilcileri SSTUAM Danışma Kurulu'nu oluşturacaktır.

SSTUAM İstanbul Aydın Üniversitesi'ndeki diğer uygulama ve araştırma merkezleri ile sıkı bir koordinasyon içinde çalışacaktır. Savunma Sanayii Teknolojileri ile ilgili diğer merkezlerin görev ve sorumluluklarına giren projelerin tanımlanarak anılan merkezler bünyesinde gerçekleştirilmesi sürecine tanıtım, iş geliştirme ve projelendirme süreçlerinde katkıda bulunacaktır. SSTUAM organizasyon yapısı içinde Merkez Sekreteri, Savunma Sanayii Teknolojileri İzleme ve Değerlendirme Uzmanı ve İş Geliştirme Planlama ve Programlama Uzmanı görev yapacaktır. SSTUAM tarafından geliştirilecek projeler üniversite bünyesindeki ilgili uygulama ve araştırma merkezleri ve bölümlerdeki ilgili personelin katılımı ile proje tipi bir örgütlenme yaklaşımı ile gerçekleştirilecektir. Tanımlanarak gerçekleşme safhasına geçen projelerin "Savunma Sanayii Teknolojileri Araştırma ve Uygulama Merkezi" tarafından izleme ve değerlendirme faaliyeti sürdürülecektir. 

 

​​

güncelleme: 28.12.2016 13:46