Makine

 

İstanbul Aydın Üniversitesi Makine Programı ile sürdürülen eğitim-öğretim faaliyetleri, kamu veya özel sektör olmak üzere çeşitli makine sanayi kurum ve kuruluşlarının ihtiyaç duyduğu bilgi ve beceriye sahip ve değişen teknolojiye uyum sağlayıp kendini yenileyebilecek teknikerlerin yetiştirilmesine odaklanmıştır. Mesleki alanda yeterli matematik bilgisine, temel mekanik, malzeme ve ölçme bilgisine sahip, makine teknik resim ve üretim bilgisiyle bilgisayar destekli tasarım ve üretim yapabilen, kendine güvenen, hızla gelişen bilim ve teknolojinin gerektirdiği bilgi birikimine sahip, bu bilgileri pratiğe aktarabilecek teknik elemanların yetiştirilmesi hedeflenmektedir.

Sosyal medya hesaplarımız;

Youtube: https://www.youtube.com/@iaumakineprogrami

Instagram : https://www.instagram.com/iaumakine/

Bölüm Başkanı : Öğr. Gör. Serkan GÖK (İAÜ Makine Bölümü, [email protected])


güncelleme: 16.3.2023 13:05

  Bölüm Başkanının Mesajı

Sevgili Öğrenciler,

Sizler, kariyerinize yön verecek mesleğinizin temelini oluşturulacağı ilk yıllara adım atmış bulunuyorsunuz. Bölümümüz, dinamik, tecrübeli öğretim üyesi kadrosuyla ulusal ve uluslar arası standartlarda Makine eğitimi verilmesi hedeflemektedir.

Bölümümüzdeki ön lisans eğitimi, öğretim ve araştırma için teknolojik olarak güncelliğini sürekli koruyan bir alt yapıya sahip olarak, bilginin ürüne dönüşümünü hızlandıran, dünya standartlarında temel, uygulamalı ve disiplinler arası araştırma ve mesleki yetkinliği öne çıkartarak, mesleklerinde yetkin bireyler hazırlamak ve bireyleri yaşam boyu öğrenmeye teşvik ederek, sanayi ve topluma kaynakları güvenli ve ekonomik kullanarak üretim yapma bilincine sahip bireyler yetiştirmek üzerine kurulmuştur.

Gelecek yıllarınıza dair kariyer planınız ne olursa olsun, disiplinli teknik bilgisi, disiplinler arası çalışmaya uygunluğu ve sanayinin her alanında geniş uygulama olanağı bulunması nedeniyle, Makine eğitimini almak, gelecekteki hayallerinizi gerçekleştirmenizde önemli bir ilk adım olacaktır.

Öğr. Gör. Serkan GÖK

Istanbul Aydın Ünivesitesi 

Makine Programı 

Bölüm Başkanı


Aydın Dergi

Aydın Gazete

Rehbere Sor

İletişim Bilgileri

Tanıtım Filmi