Biyomedikal Cihaz Teknolojisi

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

güncelleme: 9.3.2020 15:15

  Bölüm Başkanının Mesajı

Bilindiği gibi sağlık sektöründe meydana gelen hızlı değişim ve gelişmeler biyomedikal cihazların da teşhis ve tedavide kullanımının yaygınlaşmasına, çeşitliliğinin artmasına ve gelişmesine neden olmaktadır. Aynı şekilde bunun tam tersi durumda sağlık sektöründe iyileşmeye yol açmaktadır. Yani biyomedikal cihaz teknolojisindeki gelişmelerin getirdiği yeniliklerde kaçınılmaz olarak sağlık sektörünün ilerlemesine ve gelişmesine neden olmaktadır. 

Birbirini sürekli olarak gelişmeye ve bilimsel olarak ilerlemeye zorlayan bu iki sektör arasındaki kopmaz bağda biyomedikal cihaz teknikerlerinin de önemli bir yerinin olduğu açık ve kesin olarak bilinmekte, gerekli teknik ve bilimsel bilgi birikimine sahip elemanlara olan ihtiyacın her geçen gün daha da arttığı açıkça görülmektedir.

Programımızın 2012 yılı kuruluş tarihinden bugüne kadar öğrencilerimizin sürekli değişen ve gelişen bu teknolojiye kolaylıkla ayak uydurabilmeleri amacıyla aldıkları biyomedikal cihazlar bilgisi, mekanik, elektrik ve elektronik vs. gibi derslerin yanı sıra  düzenli olarak sağlık kuruluşlarında ve medikal cihaz firmalarında uygulama yapmalarını da sağlanmaktayız. Böylelikle, öğrencilerimiz gelecekte iş hayatına atıldıklarında yeniliklere açık, mesleğindeki gelismeleri takip edebilen, takım çalışmasının önemini bilen, sorumluluklarının bilincinde olan, mühendislerle kolaylıkla iletişim kurabilerek aldığı teknik bilgiyi teknisyen ve usta gibi daha alt düzeydeki teknik elemanlara aktarmakta zorluk çekmeyen biyomedikal Cihaz teknikerleri olarak yetiştirmekteyiz. Tüm bunların yanısıra öğrencilerimiz aynı zamanda aldıkları eğitim ile iş organizasyonu yapabilme, problem çözme ve karar verebilme gibi özelliklerin dışında ekipman kullanarak bakım onarım yapabilen ve kayıt tutabilen, rapor yazabilen ve isterlerse kendi işini kurabilecek düzeyde bilgi ve beceri birikimine sahip olarak mezun olurlar.


Duyurular

Aydın Dergi

Aydın Gazete

Rehbere Sor

İletişim Bilgileri

Tanıtım Filmi