Altayistler İstanbul Aydın Üniversitesi’nde Toplanıyor / Altai’ists to Meet at Istanbul Aydin University

  


<strong>Altayistler İstanbul Aydın Üniversitesi’nde Toplanıyor</strong><br/><br/>İki yılda bir geleneksel olarak düzenlenen Altay Toplulukları Sempozyumu, 24-26 Temmuz 2017 tarihleri arasında Üniversitemizin ev sahipliğinde yapılıyor.<br/><br/>Tarihî süreç içinde Altay&#39;dan çıkarak Merkezî Asya, Doğu Asya, Batı Asya ve Orta Avrupa&#39;ya kadar yayılan, başta dil olmak üzere pek çok noktada ortak ve benzer uygarlık değerlerine sahip olan ve bilim dünyasında <strong>Altay Toplulukları (Altay Communities)</strong> adıyla bilinen halk ve toplulukların kültür ve uygarlık değerlerini konu alan sempozyumların bu seneki konusunu Altay topluluklarında mesken (ev), aile ve aile değerleri teşkil ediyor.<br/><br/>Bir yıldan beri Üniversitemiz Fen-Edebiyat Fakültesi&#39;nde hazırlıkları yapılan sempozyuma 100&#39;e yakını Türkiye ve 100&#39;e yakını da Kırgızistan, Kazakistan, Azerbaycan, Özbekistan, Türkmenistan, Kore Cumhuriyeti, Japonya, Rusya Federasyonu, İran, Ukrayna-Kırım, Hindistan, Amerika Birleşik Devletleri ve Finlandiya gibi ülkelere mensup 200 civarında bilim insanı bildirileriyle katılıyor.<div rtenodeid="19"><br rtenodeid="20"/></div><div rtenodeid="19"><br/></div><div><strong>Altai’ists to Meet at Istanbul&#160;Aydin University</strong><br/>&#160;<br/>The International Altai Communities Symposium is Being Held at Istanbul Aydi<span id="ms-rterangecursor-start" aria-hidden="true" rtenodeid="1"></span><span id="ms-rterangecursor-end" aria-hidden="true"></span>n University<br/>The traditional Altai Communities Symposium, held every two years, is being conducted under the aegis of our University between 24-26 July, &#160;2017.<br/><br/>This year&#39;s subjects for the symposium, which traditionally focus on the culture and civilization values of the Altai communities, are home, family and family values as they relate to the Altai Communities, which emerged over the course of history from the Altai region toward Central Asia, East Asia, West Asia and Middle Europe, and which have many common and similar civilization values, foremost among them language. &#160;<br/><br/>For a year preparations have been underway in our University&#39;s Science-Letters Faculty for the symposium, where nearly 100 scholars from Turkey and another 100 from Kyrgyzstan, Kazakhstan, Azerbaijan, Uzbekistan, Turkmenistan, South Korea, Japan, Russia, Iran, Ukraine-Crimea, India, the United States and Finland will present papers.&#160;<br/>&#160;<br/><div><br/></div><div><img src="/haberler/PublishingImages/Pages/altay-topluluklar%C4%B1/sd.jpg" alt="sd.jpg" style="margin: 5px; width: 800px; height: 450px;"/></div><div><br/></div><div><br/><div><br/></div><div><br/></div></div></div>

Yayınlandı:
2.6.2017

Kategori:
Etkinlik

Alt Kategori:
 

Birim:
 

Departman:
 

 No