Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu

 Spor Yöneticiliği Bölümü ve Gıda Teknolojisi Bölümü için Yardımcı Doçent Kadrosu


<p>​<a href="/haberler/Documents/Uygulamal%C4%B1%20B%C4%B0limler%20Y%C3%BCksekokulu%20-%20Spor%20Y%C3%B6neticili%C4%9Fi%20ve%20G%C4%B1da%20Teknolojisi%20B%C3%B6l%C3%BCm%C3%BC.pdf"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/15/images/icpdf.png" alt=""/>Uygulamalı Bİlimler Yüksekokulu - Spor Yöneticiliği ve Gıda Teknolojisi Bölümü.pdf</a></p>

Yayınlandı:
3.5.2017

Kategori:
Duyuru

Alt Kategori:
 

Birim:
 

Departman:
 

 No