Sign In

 Ti̇yatro Yönetmenli̇ği̇ (tezli)


​Tiyatro Yönetmenliği, bir sahne eserini yaratıcı ve pratik bir biçimde yorumlama yetkinliğini içeren önemli bir sanatsal iş koludur. Her biri kendi alanında yetkinliğini kanıtlamış eğitimci ve sanatçılardan oluşan bir kadroya sahip olan anasanat dalımız hızla büyüyen kitle iletişim araçlarının da yaratmış olduğu talepler doğrultusunda nitelikli yönetmen ve araştırmacı ihtiyacını karşılamak amacıyla açılmıştır.​featured

güncelleme: 2.12.2016 13:22