Sign In

 Özel Hukuk (Tezli)


​Özel Hukuk sorunlarını analiz etme, yargılama, yorumlama ve çözüme ulaştırma yeteneğini kazandırarak hukukçuların mesleklerinde uzmanlaşmalarını sağlar. Özellikle, başta Hukukta Metod, Satış Sözleşmelerinden Doğan Sorumluluk, İş Güvencesi ve İşe İade Davaları, Kira Hukuku, Tüketici Hukuku, Tebligat Hukuku, Milletlerarası Tahkim, Sağlık Hukuku, Banka Kredileri Sözleşmeleri, Yeni Türk Ticaret Kanunu'nda Anonim Ortaklıklar ve Bağımsız Denetim, Rekabet Hukuku, Kişilik Haklarının Korunması, Vekalet Sözleşmesinden Doğan Borçlar, Hukuk Yargılamasında İstinaf, Eşya Taşımacılığı Hukuku, Deniz Hukukunda Ayni Haklar, Ölüme Bağlı Tasarruflar ve Miras Davaları, Avrupa Birliği Hukuku gibi güncel bilgileri ile ilgili yenilik ve gelişmeleri izleyebilecek, söz konusu alanlarda edindiği bilgileri ulusal ve uluslararası hukuksal alanda uygulayabilecek, karşılaştığı sorunları akla ve adalete uygun düşecek tarzda ve doğru biçimde çözebilme yeteneğine sahip olacak hukukçuları yetiştirmek programın belli başlı amacını ve özelliğini oluşturmaktadır. Bu amaçla kurulan yüksek lisans programımız ders programı yönünden hedefimize ulaşmamıza olanak sağlayacak şekilde planlanmıştır.​

güncelleme: 2.12.2016 13:19