Sign In

 Kamu Hukuku (Tezli)


​Kamu hukuku, devlet ve yurttaşlar veya devletin kendi kurumları arasındaki ilişkileri düzenleyen hukuk alanıdır. Artık günümüzde herkesin bir hukuk diploması vardır. Gerek kamu sektörü, gerek özel sektör ihtisas yapmış, derinliğine bilgisi olan eleman aramaya başlamıştır. Bu durum hukukçular arasında ihtisaslaşmak için yarış başlatmıştır. Kamu hukuku Yüksek Lisans programı bu ihtiyacı karşılamak amacıyla açılmıştır. Bu programda Kamu Hukukunun bir dalında uzmanlaşmak isteyenlerin iş hayatlarında fark yaratmalarına, mesleklerinde ilerlemelerine, Kamu hukuku mantıklarının geliştirilmesine, Kamu hukukunda bilimsel kariyer yapmak isteyenlere yardımcı olunmasına çalışılmaktadır. Programda Kamu Hukukunun ve Uluslararası hukukun gelişmesine paralel olarak Devletler Umumi Hukuku, Ceza Muh. Usulü Hukuku, Ceza Hukuku, Anayasa Hukuku, Avrupa Birliği (Kurumsal Yapı) Hukuku, Karşılaştırmalı, Tıp Ceza Hukuku, Fikri ve Sınai Hakları Hukuku, Çevre Hukuku, Mahalli İdareler Hukuku vs. derslerine yer verilmiştir. Öğrencinin özgürlük içinde ilgi alanına göre ders seçme olanağı vardır. Programda verilecek güncel bilgiler ile ilgili yenilik ve gelişmeleri izleyebilecek, söz konusu alanlarda edindiği bilgileri ulusal ve uluslararası hukuksal alanda uygulayabilecek, karşılaştığı sorunları akla ve adalete uygun düşecek tarzda ve doğru biçimde çözebilme yeteneğine sahip olacak hukukçuları yetiştirmek programın belli başlı amacını ve özelliğini oluşturmaktadır. Bu amaçla kurulan yüksek lisans programımız ders programı yönünden hedefimize ulaşmamıza olanak sağlayacak şekilde planlanmıştır. Gelecek yıllarda mevzuatımızdaki olası değişiklikler dikkate alınacak ve ders programımızda gerekli düzenlemeler yapılacaktır.​

güncelleme: 2.12.2016 13:18