Sign In

 İşletme Yönetimi (İngilizce - Tezli)


​Üniversitemiz Yöneticiler İçin (Executive) MBA Yüksek Lisans Programı, deneyimli ve kariyeri mükemmellik arayışı içinde olan yöneticilere yüksek kalitede lisansüstü eğitim sunmak amacı ile oluşturulmuştur. Program adayların çalıştıkları firma ve kuruluşlarda lider olarak üstlenecekleri roller için gerekli akademik ve analitik bilgi altyapısını sağlamayı hedeflemektedir. Yöneticiler İçin (Executive) MBA Yüksek Lisans Programı, yöneticilerin ve yönetici adaylarının değişen dünya dinamiklerine uyum sağlamaları ve yönetim problemlerine yapıcı çözümler üretme yeteneklerini geliştirmek amacı ile, takım çalışmasına yönelik verimli ve interaktif bir eğitim ortamı sağlanmaktadır.

Programın Öğretim Dili İngilizce'dir. İstanbul Aydın Üniversitesi İngilizce Hazırlık Program Başkanlığı tarafından yapılacak İngilizce Yeterlik Sınavında başarılı olan öğrenciler doğrudan bu programa ders kaydı yaparak eğitim-öğretime başlarlar. İngilizce Yeterlik Sınavında başarısız olan öğrenciler; İstanbul Aydın Üniversitesi İngilizce Hazırlık Programı'nda iki yarıyıl eğitim-öğretim görürler. Bu eğitim sonunda girecekleri İngilizce Yeterlik Sınavında başarılı olmaları veya İngilizceden muaf olmak için ÜDS, KPDS, TOEFL, IELTS, FCE veya CPE sınavlarının herhangi birinden son iki yıl içerisinde İstanbul Aydın Üniversitesi Senatosu tarafından istenen düzeyde başarı göstermiş olmaları gerekmektedir.
İşletme Yönetimi(İngilizce) tezli yüksek lisans programı 120 AKTS'lik bir program olup, normal tamamlama süresi 4 sömestrden oluşan 2 akademik yıldır. Öğrencinin eğitim-öğretim iş yükünün 60 AKTS'lik kısmını ders yükü(en az 21 yerel kredilik en az 8 ders ve bir seminer dersi) ve 60' AKTS'lik kısmını ise yüksek lisans tezi oluşturmaktadır. Program alan dışı başvurulara açık olup, alan dışından gelen öğrencilerin ders yükü, daha önce almış oldukları eğitim göz önüne alınarak, ilgili anabilim dalı başkanının önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararı ile yükseltilebilir.

güncelleme: 2.12.2016 13:17