Sign In

 Halkla İlişkiler (Tezli)


​Halkla ilişkiler ve Tanıtım bölümünün amacı, öğrencileri, önemi her geçen gün artan iletişim ve tanıtım faaliyetlerine ilişkin teorik bilgiler ve uygulama becerileri arasında bir denge sağlayarak günümüzün rekabetçi ve yenilikçi dünyasına hazırlamaktır. Halkla İlişkiler ve tanıtım bölümünde yüksek lisans yapan öğrenciler, iletişim dünyasında halkla ilişkiler alanına ilişkin uygulama becerilerini geliştirirken, olaylara eleştirel bakabilir, sektörün ihtiyaçlarını karşılayabilen, iletişim stratejileri uygulama özelliğine sahip profesyoneller olarak mezun olurlar.

Halkla ilişkiler ve Tanıtım tezli yüksek lisans programı 120 AKTS'lik bir program olup, normal tamamlama süresi 4 sömestrden oluşan 2 akademik yıldır. Öğrencinin eğitim-öğretim iş yükünün 60 AKTS'lik kısmını ders yükü(en az 21 yerel kredilik en az 7 ders ve bir seminer dersi) ve 60 AKTS'lik kısmını ise yüksek lisans tezi oluşturmaktadır. Program alan dışı başvurulara açık olup, alan dışından gelen öğrencilerin ders yükü, daha önce almış oldukları eğitim göz önüne alınarak, ilgili anabilim dalı başkanının önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararı ile yükseltilebilir.

güncelleme: 2.12.2016 13:15