Sign In

 Eğitim Programları ve Öğretim (Tezli)

​​Misyonumuz, Eğitim Programları ve Öğretim alanında, bilgi üretmek uyarlamak, bütünleştirmek ve yayılmasını sağlayacak eğitimi vermektir. Bu misyonun özgün unsurları verilen yüksek lisans programının temelini oluşturur. Bu misyonun gerçekleştirileceği alanlar aşağıdadır:

Temel Eğitim: Problem çözme yeteneğine sahip, bilgiye ulaşmayı bilen, bağımsız karar verebilme özelliği olan eğitim programları ve öğretim alanında uzman mezun etmek.  Gelişen ülke ve dünya isteklerine uyum sağlayan, kazandığı bilgilerin sentezinden, yorum yapabilme yeteneğine sahip eğitim araştırmacıları yetiştirmek

Mesleki Eğitim: Mezunları ve öğrencileri, toplumsal sorunları çözmeye ve üretilecek ürünleri gelişen ülke ve dünya isteklerine uygun, eğitim ve öğretim hizmetlerinde çağdaş insan yetiştirmeye yönelik olguda, bilimin çağı yakalamada önemini kavramış olarak yetiştirmek.

Araştırmacı Eğitimi: Ülkenin ve dünyanın, eğitimle ilgili temel sorunlarına çözüm arayan, geleceğin akademisyen altyapısını oluşturmak. Öğrencileri akademik ve araştırma kariyerine hazırlamak.

Eğitimde Önderlik: Alanında lider, belirleyici ve değişime öncülük edici eğitim araştırmacıları ve uzmanlar yetiştirmek
Eğitim Programları ve Öğretim Anabilim Dalının vizyonu, eğitim bilimi ve araştırmalarına yeni fırsatlar yaratmak, alanında öncü, sorunların çözümünde araştırma ve incelemenin önemini vurgulayıcı,  bir rol üstlenmektir.

güncelleme: 2.12.2016 13:06