Sign In

 STEM Öğretmeni


ONLINE EĞİTİM

Programın Amacı:

Dünya eğitim gündemi incelendiğinde, bütün dünyada üzerinde en çok durulan kavramlardan birisinin STEM olduğu görülmektedir. STEM; Science-Fen, Technology-Teknoloji, Engineering-Mühendislik ve Mathematics-Matematik alanlarının baş harflerinden oluşmakta ve bu alanların birbirine entegre edilmesi anlamına gelmektedir. STEM eğitimi ile ilgili özellikle ABD'de önemli kaynaklar ayrılmakta, öğrenci ve öğretmen eğitimleri için programlar ve projeler düzenlenmektedir. Üreten, dünya ile rekabet edebilen ve yaratıcı bir toplum olmanın anahtarı fen ve matematik eğitiminin teknoloji ve mühendislik ile entegre edilmesidir.
Bu kapsamda Türkiye'nin ilk STEM Öğretmeni Sertifika Programı ile öğretmenlere yenilenen Milli Eğitim Bakanlığı müfredatına uygun olarak okullarında STEM eğitimini uygulama konusunda yetkinlik kazandırılması amaçlanmıştır. Öğretmenlere STEM eğitiminde Türkiye'de ilklere imza atmış ve lider olan İstanbul Aydın Üniversitesi tarafından resmi STEM Öğretmeni sertifikası verilecektir. Bu sertifika uluslararası geçerliliğe sahiptir. Özel okul öğretmenleri için referans kabul edilmektedir.


Program İçeriği:

STEM Eğitimi Yaklaşımı Nedir? Tarihsel gelişimi ve metodolojisi.
* Bilimsel Araştırma Tasarımı
* İnovasyon ve Yaratıcılık Atölyesi
* Proje ve Problem Tabanlı STEM Aktiviteleri uygulamaları
* Mühendislik Tasarım Atölyeleri
* STEM Ders Planı Hazırlama Atölyesi
* STEM Ders Planı Hazırlama ve Uygulama Atölyesi
* STEM Ders Planı Hazırlama, Uygulama ve Değerlendirme Atölyesi

Tüm eğitim programı yüz yüze atölye çalışması şeklinde gerçekleştirilecektir. Programda yönergeli ve yönergesiz STEM aktivitelerine yer verilecektir. Yapılan aktiviteler okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lisede, özellikle Fen Bilimleri ve Matematik derslerinde kullanılabilecektir. Yeni Fen Bilimleri müfredatında bütün ünitelerde, bilim ve mühendislik uygulamalarında kullanılabilecektir. Okul öncesi için farklı teknikler belirtilecektir. Programda pedagojik olarak teknikler üzerinde durulmaktadır. Ayrıca katılımcılara yüzlerce aktivite örneğini bulabilecekleri yerler gösterilecektir. Program basit ve atık malzemelerin aktivitelerde kullanımı üzerine kuruludur. Böylece katılımcılarımız okullarında ek maliyetlere gerek kalmadan STEM eğitimini doğru tekniklerle uygulayabilecektir.
Program sonunda katılımcıların hazırladıkları tüm belgeler, elektronik olarak talep edilecek ve bir final görevi verilecektir. Başarılı olanlara sertifika düzenlenecektir.


Eğitmen:
Doç. Dr. Devrim Akgündüz
İstanbul Aydın Üniversitesi Öğretim Üyesi

İstanbul Aydın Üniversitesi Öğretim Üyesi STEM Öğretmeni Sertifika Programı Türkiye'de STEM'le ilgili ilk çalışmalara imza atmış ve bugüne kadar 500'ün üzerinde öğretmene sertifikalı STEM eğitimi, binlerce öğretmene STEM workshop eğitimi, okul öncesinden üniversiteye tüm seviyelerde yüzlerce öğrenciye STEM eğitimi vermiş olan Doç. Dr. Devrim Akgündüz tarafından verilmektedir.
Lisans ve yüksek lisans öğrenimini Gazi Üniversitesi, doktora öğrenimini Marmara Üniversitesinde Fen Bilgisi Öğretmenliği alanında tamamladı. MEB ve üniversitelerin çeşitli kademelerinde öğretmen, proje koordinatörü, danışman, uzman, öğretim görevlisi ve öğretim üyesi olarak görev yaptı. STEM eğitimi, proje hazırlama teknikleri ve yönetimi, harmanlanmış öğrenme ve sosyal medya, eğitim teknolojileri, teknoloji entegrasyonu, uluslararası değerlendirme sınavları ve eğitimde inovasyon ile ilgili on binlerce öğretmen, yönetici ve öğrenciye konferans, seminer ve hizmet içi eğitim verdi. Amerikan Dışişleri Bakanlığının daveti ile IVLP (2009) ve yürütücüsü olduğu STEM projesi (2014) kapsamında ABD’de 10 Eyalet ve 32 şehirde 50 toplantıya katıldı. ABD’de Bilim Merkezleri, Müzeler, Düşünce Kuruluşları, Bakanlıklar, Üniversiteler, Eğitim Kuruluşları, Okullar, Kütüphaneler, Yerel Yönetimler ve Enstitülerde temaslarda bulundu. 2006’da Türkiye’nin ilk proje sitesi olan Proje Okulunu projeokulu.com), STEM eğitimi ile ilgili Türkiye’deki ilk organizasyon olan STEM Okulunu (stemokulu.com), World STEM Organizasyonunu (worldstem.org) ve Türkiye’nin ilk STEM laboratuvarını kurdu. Türkiye’nin STEM eğitimi ile ilgili ilk raporları olan STEM Eğitimi Türkiye Raporu ve Türkiye STEM Eğitimi Üzerine Kapsamlı Bir Değerlendirme Raporunun editörlüğünü ve yazarlığını yaptı. TÜBİTAK, UNESCO, TÜSİAD, Avrupa Birliği ve ABD Dışişleri Bakanlığı fonlu STEM projelerinin yürütücülüğünü yapmaktadır. Dr. Akgündüz halen İstanbul Aydın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Eğitimi Bölümü öğretim üyeliği, STEM Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Direktörlüğü görevine devam etmektedir. Ayrıca; STEM Laboratuvarı, STEM Okulu ve STEM Öğretmeni yetiştirmeyi amaçlayan STEM Öğretmeni Sertifika Programını (www.stemokulu.com), World STEM Education Conference (worldstemed.org) ve World STEM Festival (worldstemfest.org) adlı organizasyonları yönetmektedir.
Twitter: @devrimakgunduz 

Öne Çıkan Çalışmaları:
1- Türkiye'nin İlk STEM Laboratuvarını kurdu ve laboratuvarda STEM, Maker, Robotik, Kodlama ile ilgili K-12 öğrencileri, öğretmen adayları ve öğretmenlerle çalıştı.
2- Türkiye'nin ilk STEM Öğretmeni Yetiştirme Projesi olan STEM Öğretmeni Sertifika Programını ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından fonlanan Promoting STEM (Science, Technology, Engineering And Math) Education Among Economically Disadvantaged Youth, Especially Among Girls projesi ile başlattı. Bugüne kadar 25 programla STEM öğretmeni yetiştirdi.
3- Türkiye'nin STEM eğitimi ile ilgili ilk raporları olan STEM Eğitimi Türkiye Raporu ve Türkiye STEM Eğitimi Üzerine Kapsamlı Bir Değerlendirme raporlarının editörlüğünü ve yazarlığı yaptı. Teknolojik Öğrenme Modelleri, Eğitimde Teknoloji Entegrasyonu ve STEM eğitimi üzerine kitapları, makaleleri ve konferans bildirileri bulunmaktadır.
4- STEM Okulu (www.stemokulu.com) ve Türkiye STEM Eğitimi Birliği (www.stemtr.org) organizasyonlarını kurdu. STEM Okulu Dönüşüm programını hazırladı ve birçok okulda uyguladı.
5- Üniversite bünyesindeki ilk araştırma merkezi olan İAÜ STEM Merkezini kurdu.
6- Türkiye'de bir eğitim fakültesinde ilk defa STEM Öğretimi dersini açtı ve başarıyla uyguladı.
7- Son beş yılda 200'ün üzerinde davetli konuşmacı olarak konferans ve sempozyumlarda konuştu.
8- Okul öncesinden üniversiteye kadar binlerce öğrenciye STEM eğitimi verdi. Üstün/Özel yeteneklilerde STEM eğitimi ilgili Türkiye'deki ilk çalışmaları gerçekleştirdi.
9- 40’tan fazla okulda STEM eğitimi danışmanlığı ve bilim kurulu üyeliği yapmıştır. Okullarda STEM Okulu dönüşüm programlarını uygulamaktadır.
10- Birçok projede yürütücü, araştırmacı, uzman vb. görevleri bulunmaktadır.

Önceki Sertifika Programları ve Tarihleri:
1.STEM Öğretmeni Sertifika Programı, 14-18 Eylül 2015
2.STEM Öğretmeni Sertifika Programı, 23-27 Ocak 2016
3.STEM Öğretmeni Sertifika Programı, 18-22 Haziran 2016
4.STEM Öğretmeni Sertifika Programı, 27-31 Ağustos 2016
5.STEM Öğretmeni Sertifika Programı, 21-25 Ocak 2017
6.STEM Öğretmeni Sertifika Programı, 30 Ocak-3 Şubat 2017
7.STEM Öğretmeni Sertifika Programı, 14-18 Eylül 2017
8.STEM Öğretmeni Sertifika Programı, 10-14 Haziran 2017
9.STEM Öğretmeni Sertifika Programı, 1 Nisan-3 Haziran 2017
10.STEM Öğretmeni Sertifika Programı, 9-13 Eylül 2017
11.STEM Öğretmeni Sertifika Programı, 20-23 Ocak 2018
12.STEM Öğretmeni Sertifika Programı, 24-27 Ocak 2018
13.STEM Öğretmeni Sertifika Programı, 7-10 Nisan 2018
14.STEM Öğretmeni Sertifika Programı, 20-23 Haziran 2018
15.STEM Öğretmeni Sertifika Programı, 26-29 Haziran 2018
16.STEM Öğretmeni Sertifika Programı, 3-6 Temmuz 2018
​17.STEM Öğretmeni Sertifika Programı, 24-27 Temmuz 2018

18. STEM Öğretmeni Sertifika Programı 28-31 Ağustos 2018
19. STEM Öğretmeni Sertifika Programı 1-4 Aralık 2018
20. STEM Öğretmeni Sertifika Programı  19-20-21-22 ocak 2019
21. STEM Öğretmeni Sertifika Programı 22-25 Mart 2019

22. STEM Öğretmeni Sertifika Programı 15-16-17-18 Haziran 2019
23. STEM Öğretmeni Sertifika Programı 20-23 Haziran 2019
24. STEM Öğretmeni Sertifika Programı 29 Temmuz-01 Ağustos 2019
25. STEM Öğretmeni Sertifika Programı, 21-22-23-24 Aralık 2019 
26. STEM Öğretmeni Sertifika Programı, 3 Kasım-5 Aralık 2020
27. STEM Öğretmeni Sertifika Programı, 29 Ocak-17 Şubat 2021 

Eğitim Tarihi: Planlanıyor (hafta içi 20.00-22.00)

Eğitim Yeri: Florya Yerleşkesi

Eğitim Süresi: 40 Saat (20 Saat Canlı Ders, 20 Saat Uygulama)

Ön Kayıtlar:

www.stemokulu.com
Program Detayları için;
444 1 428 / 12404
0532 334 53 79
[email protected]

Program Sonunda Verilen Belgeler:
İstanbul Aydın Üniversitesi tarafından hazırlanan Resmi STEM Öğretmeni Sertifikası

Ödeme Seçenekleri:
* Online Ödeme : http://op.aydin.edu.tr/sem/uzapp/

* Yerleşkelerimizden Nakit ya da Kredi Kartı,
* Banka EFT ya da Havale,

Banka Hesap Numaramız:
   
T.C. İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ
   YAPI KREDİ BANKASI SEFAKÖY BEŞYOL ŞUBESİ
   ŞUBE KODU:815
   HESAP NO:70356668
   IBAN NO:TR46 0006 7010 0000 0070 3566 68

güncelleme: 11.3.2024 11:25